WERKBAAR WERK IN DE TEXTIELSECTOR

In gevolge de positieve evaluatie van de projecten werkbaar werk van de vorige CAO-periode, hebben de sociale partners in de CAO’s van 19 april 2017 (P.C. nr. 120 en 214) betreffende het vormingsbeleid en de arbeidsmarktwerking in de textielsector beslist om deze regeling te continueren voor de jaren 2017 en 2018.

Hierdoor worden textielwerkgevers en hun werknemers extra gestimuleerd om passende acties m.b.t. werkbaar werk te ondernemen.

VOOR 2018 KAN U PROJECTEN ‘WERKBAAR WERK’ INDIENEN TOT EN MET 31 DECEMBER 2018

Meer Info?

Contacteer

Marloes Veeckman