WERKBAAR WERK IN DE TEXTIELSECTOR

In gevolge de positieve evaluatie van de projecten werkbaar werk van de vorige CAO-periode, hebben de sociale partners in de CAO van 6 maart 2019 (PC nr. 120) betreffende het leven lang leren, het werkbaar werk en de arbeidsmarktwerking in de textielsector, beslist om deze regeling te continueren voor de jaren 2019 en 2020.

Hierdoor worden textielwerkgevers en hun werknemers extra gestimuleerd om passende acties m.b.t. werkbaar werk te ondernemen.

VOOR 2019 KAN U PROJECTEN ‘WERKBAAR WERK’ INDIENEN TOT EN MET 31 DECEMBER 2019

Meer Info?

Contacteer

Marloes Veeckman