Werkbaar werk : concrete voorbeelden

Om u verder op weg te helpen vindt u hieronder de 10 werkbaarheidsdomeinen van Werkbaar Werk mét concrete voorbeelden uit onze sector van projecten die werden ingediend.

Twijfel over uw project? Aarzel niet om contact op te nemen, Cobot helpt u graag! Na een babbel blijkt meestal dat bedrijven meer doen rond werkbaar werk dan ze zelf denken, en is het vaak niet moeilijk om een passend project te vinden.

WERKBAARHEIDSDOMEINEN

1/ Verbeteren van de arbeidsomstandigheden

 • op de werkpost, in de sociale ruimtes, verhogen veiligheidscultuur
 • bescherming en preventie (méér dan het wettelijke): verlichting, verluchting, lawaai, stof, geur, temperatuur, tocht, chemische stoffen, …
 • voorbeelden:
  • project verhogen veiligheidscultuur
  • installatie koelsysteem
  • verlichtingsplan: LED-lampen, sterke lamp in magazijn, meer lux, minder contrast, minder schaduw
  • werken op hoogte: losse ladders vervangen door vaste met leuning
  • verluchting: afvoer warme lucht aanvoer frisse lucht
  • risico-analyse afdeling/werkpost
  • installeren van grotere draaiknoppen op machines voor betere leesbaarheid

2/ Verlichten van de arbeidsbelasting (fysiek, psychisch en emotioneel)

 • in productieomgeving vooral verlichten fysieke arbeidsbelasting
 • ergonomische aanpassingen aan machines en werkposten
 • meer ergonomische transportmiddelen
 • opleiding ‘heffen en tillen’
 • voorbeelden:
  • plaatsen van anti-vermoeidheidsmatten
  • aanpassing proces/volgorde zodat de zwaarste lasten niet meer gemanipuleerd moeten worden
  • in hoogte verstelbare assemblagetafels op perslucht
  • verhogen bobijnmolen
  • automatische overzetter
  • ergonomisch onderzoek en advies
  • transpallet met weegschaal, elektrische transpallet
  • karren voor verplaatsen zware lasten
  • herinrichting magazijn: verplaatsen lasten met palet en heftruck ipv manueel
  • vacuüm hefsysteem
  • elektrische stapelaar
  • opleiding hanteren van lasten + aankoop heftruck
  • opleiding heffen en tillen

3/ Werken aan de arbeidsinhoud

 • taakvariatie, autonomie, verantwoordelijkheid, uitdaging

4/ Aandacht voor de arbeidsvoorwaarden

 • glijdende werktijden, overwerk, verminderen arbeidsduur, verlichten ploegenstelsel

5/ Optimaliseren van de arbeidsverhoudingen

 • meer inspraak, feedback, onderlinge communicatie en betrokkenheid, zowel met leidinggevende als met collega’s
 • voorbeelden:
  • opleiding leiderschap en coachend leidinggeven
  • opleiding feedback, evaluatiegesprekken, luisterend oor
  • communicatietraining

6/ Aanpassing van de arbeidsorganisatie

 • onthaal, opleiding kunnen volgen, werkinstructies
 • zelfsturende teams, Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO)

7/ Algemeen gezondheidsbeleid (ondersteuning/subsidie mogelijk via Vlaams Instituut Gezond Leven)

 • rookstopbegeleiding, info over gezond(er) leven, …

8/ Gezonde voeding

 • aanbieden water, bannen frisdrank/snacks uit automaten …

9/ Voldoende beweging

 • stimuleren van bewegen en sporten, bedrijfsfiets, fietsvergoeding, …
 • voorbeelden:
  • stappentellers: sensibilisering om meer te bewegen

10/ Ontspanning en slaap

 • leren ontstressen, yoga, mindfullness, slaaptraining, …

Geen apart werkbaarheidsdomein, maar eveneens in het kader van Werkbaar Werk zijn de psychosociale risicoanalyses, tevredenheidsenquêtes en welzijnsmetingen (o.m. in uitvoering van het KB ‘Preventie van psychosociale risico’s op het werk’ van 10/04/2018). Dergelijke analyses bieden een helikopteroverzicht over de 10 werkbaarheidsdomeinen en vormen de basis voor het nemen van juiste en doeltreffende acties in overleg met CPBW.

Voorwaarden voor dergelijke analyses:

 • in samenwerking met externe professionele partner,
 • waar actieplan uit voortkomt waarvan Cobot de algemene resultaten ontvangt (en anoniem verwerkt),
 • idealiter worden elementen uit dat actieplan het jaar daarop ingediend als project Werkbaar Werk

Werkbaar werk moet bekeken worden met een lange termijn visie waarbij eerst de knelpunten die het dagelijkse werkcomfort van de arbeiders belemmeren aangepakt worden, om daarna stappen te zetten om finaal alle werkbaarheidsdomeinen in te vullen. Gebruik gerust de checklist Werkbaar Werk om te bekijken waar er in uw onderneming opportuniteiten zijn om het werk werkbaarder te maken.

Inspiratie opgedaan? Voor het werkjaar 2024 kan u tot 20/12/2024 een project Werkbaar Werk indienen en uw 0.10%-bijdrage van 2023 op de loonmassa van de werknemers van PC 120 recupereren.

Kent u uw 0.10% bijdrage niet ? Contacteer hadewijch.vanderheeren@cobot.be. Zij vraagt het voor u op bij Vacantex.