Werkbaar werk 2024 – overzicht

Misschien is het de komende weken wel een goed moment om een project werkbaar werk in te dienen?
Hebt u er al bij stil gestaan hoe u het werk voor uw werknemers werkbaarder kunt maken?
Cobot helpt u graag hierover na te denken.
In 2024 kan u opnieuw een project ‘Werkbaar Werk’ indienen. Uw werknemers varen er wel bij. Én op die manier kan u de 0.10%-bijdrage betaald op de lonen van uw werknemers van PC 120 recupereren (referteperiode 1/1/2023 – 31/12/2023).
Meer uitleg nodig?
Lees verder op onze website. U vindt er voorbeelden, een checklist en een handleiding.
U bent al helemaal mee met het verhaal?
Bezorg ons de ondertekende engagementsverklaring 2024 en we zetten de applicatie voor uw bedrijf open.
Ook de Vlaamse overheid zet werkbaar werk hoog op de agenda!
De werkbaarheidscheques en verhoogde KMO-portefeuille zijn verlengd tot 31 juli 2024.