Werkbaarheidscheque en verhoogde KMO-portefeuille verlengd tot 31 juli 2024

De Vlaamse Regering en sociale partners ondertekenden het actieplan ‘Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk’ op 14 december 2018. Het actieplan moet sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om met concrete maatregelen aan de slag te gaan zodat een werkbaar werk-beleid tastbaar wordt voor iedereen.

In dit kader is in mei 2019 de werkbaarheidscheque gelanceerd. Ondernemingen gevestigd in het Vlaams gewest kunnen hiermee een meting of scan aankopen die de werkbaarheid van de onderneming in kaart brengt en/of begeleiding inkopen voor het opstellen van een actieplan rond werkbaar werk.

Wanneer deze activiteiten uitgevoerd worden door erkende dienstverleners van de KMO-portefeuille, kan u rekenen op 60% steun. Voor de overige 40% die u als onderneming zelf moet co-financieren, kan u een project Werkbaar Werk indienen bij Cobot en zo uw  0.10% bijdrage “werkbaar werk” (PC 120 textielsector)  recupereren.

Door gebruik te maken van de werkbaarheidscheque, engageert u zich als onderneming automatisch ook om minstens één maatregel en/of verbeterproject uit te voeren op het vlak van werkbaar werk. De effectieve uitvoering van de acties kan niet gefinancierd worden met de werkbaarheidscheque. Wél met de KMO-portefeuille die tijdelijk verhoogd wordt. Ook zonder de werkbaarheidscheque mag u gebruik maken van de verhoogde KMO-portefeuille in het kader van werkbaar werk.

Ook deze acties mogen enkel uitgevoerd worden door erkende dienstverleners van de KMO-portefeuille waardoor het onderwerp van het project/maatregel beperkt blijft tot advies of opleiding. Voor het deel dat u als onderneming zelf dient te co-financieren kan u opnieuw een project Werkbaar Werk indienen bij Cobot voor zover de 0.10% bijdrage van uw bedrijf nog niet is opgebruikt voor een ander werkbaar werk project.

Komt er een project naar voor uit het actieplan dat niet valt onder advies of opleiding en waarvoor dus geen dienstverlener van de KMO-portefeuille erkend is, kan u natuurlijk wél een project werkbaar werk indienen bij Cobot en zo uw 0.10% bijdrage “werkbaar werk” (PC 120) recupereren.

Alle verdere informatie en voorwaarden over de werkbaarheidscheque en de verhoogde KMO-portefeuille kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Alle informatie over een Werkbaar Werk project indienen bij Cobot kan u terugvinden op onze website of contacteer rechtstreeks hadewijch.vanderheeren@cobot.be