Wandelbaan, loopbaan of sprintbaan, loopbanen aanpassen aan levensfase is sleutel voor werkbaar werk

De arbeidsmarkt was nooit zo gespannen. Tegelijk piekt het langdurig ziekteverzuim. Werkgevers zijn op zoek naar manieren om productiviteit te verzoenen met een duurzame en werkbare loopbaan voor hun medewerkers. Met een nieuwe campagne zetten de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de sectorfondsen de werkgevers op weg om anders naar loopbanen van hun medewerkers te kijken. Hebben die een wandelbaan, loopbaan of sprintbaan? Een sprintje trekken in de job hoort er soms bij maar in bepaalde levensfasen is gewoon lopen of zelfs wandelen de meest duurzame manier om de eindmeet te halen. Finaal wint iedereen daar bij, zowel werkgevers als werknemers.

De Vlaamse werknemers- en werkgeversorganisaties in de SERV zetten al jaren in op meer werkbare jobs in ondernemingen. De ambitie? Stappen vooruitzetten naar jobs waarvan je niet ziek of overspannen wordt, motiverend werk met kansen op bijblijven en voldoende ruimte voor gezin en privéleven. Naast onze grootschalige werkbaarheidsmeting die momenteel loopt, zetten we samen met 31 sectorfondsen een campagne op rond de preventie van langdurige ziekte. De balans tussen het tempo van een wandel-, loop- of sprintbaan bewaren is niet alleen belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid van werknemers, het zorgt er ook voor dat ze langer aan boord blijven. De campagneslogan is dan ook niet voor niks Werkbaar wint!

© Copyright - Cobot Textiel en Opleiding