Inspiratiemap Inclusief Ondernemen

De krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Geschoolde arbeiders zijn dun gezaaid. Goede medewerkers vinden is meer dan ooit een echte uitdaging. En toch, vaak zijn we blind voor de opportuniteiten die zich voordoen. Op dit ogenblik blijft veel talent onbenut en komt een enorm potentieel aan kandidaten niet aan bod. We denken aan een groot deel van de kansengroepen dat in aanmerking komt voor welbepaalde functies in onze sector.

COBOT ontwikkelde samen met IVOC, Woodwize en Sterpunt Inclusief Ondernemen een inspiratiemap ‘Inclusief Ondernemen’. In een inclusieve onderneming leveren alle werknemers, inclusief werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, een bijdrage aan het bedrijfsdoel.

Enkele highlights uit de inspiratiemap:

  • Herschrijf eens de vacature voor een bepaald profiel: zo concreet mogelijk, in verstaanbare taal, denk na over de noodzakelijke startcompetenties en stel geen onnodige eisen. Een mooi voorbeeld op pagina 16. Indien gewenst, helpt Cobot graag.
  • Leer de organisaties kennen die met kansengroepen werken, ze worden werkplekarchitecten genoemd. Meer dan 50 niet-winstgedreven organisaties die, verspreid over heel Vlaanderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt coachen, opleiden en begeleiden naar en op de werkplek. Via hen vind je misschien wel jouw toekomstige werknemer. Een overzicht op pagina 18 of op dewerkplekarchitecten.be. In Oost- en West-Vlaanderen zijn Compaan, Groep Intro, Mentor en Vokans de meest gekende.
  • Beschikt de kandidaat niet over alle competenties/vaardigheden die wenselijk zijn voor de job? Check onze leidraad op pagina’s 26-27 om een oplossing te vinden.
  • Onvoldoende kennis van het Nederlands is een vaak gehoord struikelblok. Een belangrijke dienstverlening van de werkplekarchitecten is job- en taalcoaching, vaak kosteloos voor de onderneming. Lees er meer over in een eerder artikel of op jobentaalcoaching.be.

Download onderaan de volledige inspiratiemap. Liever een papieren exemplaar? Laat het ons weten, we sturen er graag eentje op.

Vergeet die witte raaf, ga op zoek naar gemotiveerde merels!

Aarzel niet om contact op te nemen indien je informatie wenst over of ondersteuning wil bij Inclusief Ondernemen.

Nele Maes – nele.maes@cobot.be – 09/222 26 14

We maakten deze inspiratiemap met middelen van ESF (Europees Sociaal Fonds).

Gegevens invullen om de inspiratiemap te kunnen downloaden