JOB- EN TAALCOACHING WERKT!

Zoekt u extra ondersteuning bij de inwerking van nieuw personeel? Kent u de mogelijkheden van job- en taalcoaching al? Het verhoogt de kans op een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling aanzienlijk. Als de nieuwe werknemer tot een kansengroep behoort, is deze coaching zelfs kosteloos.

Job- en taalcoaching is in eerste instantie bedoeld voor tewerkstellingen met een duurzaam karakter. In principe is dus een contract van onbepaalde duur nodig, maar een tijdelijk contract met het oog op een vaste aanwerving (interim met optie vast) komt ook in aanmerking zoals ook het geval was in de onderstaande getuigenissen uit onze sector.

In deze folder vindt u alle belangrijke info.

Op de website van job- en taalcoaching vindt u naast uitgebreide info ook welke coaches er in uw regio actief zijn. Zij kennen de kneepjes van het vak en begeleiden u graag.

We laten graag twee bedrijven uit onze sector aan het woord die reeds gebruik maakten van het aanbod:

De liefde bracht Sekani (25 jaar) vanuit Egypte naar Vlaanderen. Via het netwerkproject JOBROAD kon Sekani aan de slag als inpakker bij Grandeco Wallfashion Group in Tielt. Sekani spreekt Engels. Op zijn vraag ging het bedrijf op zoek naar een taalcoach.

Thalia van de Fonteyne, HR officer: “Voor ons was taalcoaching nieuw. Jammer dat we de website www.jobentaalcoaching.be toen niet kenden. We wisten namelijk niet onmiddellijk waar we een aanbieder konden vinden waardoor de taalcoaching ongewild pas na een maand kon opgestart worden. We hebben de taalcoaching sindsdien zeker als een meerwaarde ervaren. Naast de begeleiding van de rechtstreekse collega’s en de eigen inspanningen van Sekani om de taal te leren in zijn privé-tijd, helpt de taalcoach Sekani vooral met het aanleren van werkgerelateerde termen en het linken van het West-Vlaamse dialect van zijn collega’s en het Nederlands. In het begin ging de taalcoach mee op de werkvloer, hij sprak daar ook met de ploegchef van Sekani. Nu gebeurt de taalcoaching na de ploegwissel in een apart lokaal. De sessies van 2u gaan om de 14 dagen door. Alle vragen die Sekani heeft, of nog niet heeft kunnen stellen aan zijn collega’s, worden hier besproken. Dat deze begeleiding gratis is voor ons als bedrijf, is een belangrijk pluspunt voor ons. Ondertussen is Sekani doorgeschoven naar een operatorfunctie en hebben wij hem een vast contract aangeboden. Als hij de Nederlandse taal goed onder de knie krijgt, zien wij nog doorgroeimogelijkheden voor hem in ons bedrijf.”

Mohammed werd aangenomen als hulpbreier bij Ter Molst in Oostrozebeke. Toen hij kon doorgroeien naar breier, bleek uit de evaluaties dat de opleiding moeilijk verliep door het niveau van zijn Nederlands. Een sectorconsulent van Cobot adviseerde het bedrijf om gebruik te maken van taalcoaching.

Haicha Corneillie, HR: “De coachingsessies van 1 à 1,5 u gaan door tijdens de werkuren of na de ploegwissel. De begeleiding gebeurt zowel op de werkvloer als buiten de werkpost, waarbij de coach met Mohammed oefent om vragen te stellen, ze zaken overlopen, gebeurde situaties naspelen, en Mohammed opdrachten krijgt om mee aan de slag te gaan. Sowieso bekijken wij de taalcoaching als iets positiefs. Mohammed is hierdoor actief met de Nederlandse taal bezig en hij wordt getriggerd om zijn communicatie op de werkvloer te verbeteren. Sinds de taalcoaching begonnen is, krijg ik geen negatieve signalen meer als ik aan de ploefchef vraag hoe de opleiding verloopt. Het is geen wondermiddel, instrinsieke motiviatie van de werknemer blijft nodig. Wij zien de taalcoaching wel als een bijkomende ondersteuning voor zowel ons als de werknemer. En bovendien voldeed Mohammed aan bepaalde voorwaarden waardoor we kosteloos van deze coaching kunnen gebruikmaken.