WAT!

Wild about Textile!

Federaal project ten gunste van -26-jarigen die tot de risicogroepen behoren

Actie 1: Toeleiding van jongeren naar het textielonderwijs en de textielsector

Om jongeren aan te trekken naar het textielonderwijs en finaal naar een tewerkstelling in de textielsector worden verschillende acties uitgerold:

 • Het textielonderwijs en de textielsector ruim bekend maken via sociale media campagnes
 • Deelname aan job- en studiekeuze events
 • Het organiseren van ontdekkingsdagen textiel voor werkzoekenden
 • Het geven van workshops rond duurzaam textiel voor leerlingen en werkzoekenden
 • Informeren van intermediairs over de sector en de beroepen

Actie 2: – Opleiding van jongeren voor een duurzame carrière in de textielsector

De komende jaren zullen heel wat ervaren textielmedewerkers uitstromen door pensioen. Om de kennis en vaardigheden te borgen binnen de textielbedrijven wordt er ingezet op:

 • Het opleiden van nieuwe peter/meters ook specifiek voor kleine KMO’s.
 • Het inzetten van textieltrainers op de werkvloer
 • Het inrichten van een basis beroepsopleiding textiel voor werkzoekenden
 • Jongeren die zich moeilijk kunnen verplaatsen naar stage bedrijven ondersteunen met een mobiliteitsbudget.

Actie3: begeleiding van de bedrijven en de jongeren

Met deze actie zetten we in op het begeleiden van jongeren tijdens de eerste weken van hun tewerkstelling en op het begeleiden van de bedrijven bij het aanwerven van nieuwe jonge werknemers, maar evenzeer bij de retentie ervan éénmaal bij hen aan de slag.

Specifiek wordt er ingezet op:

 • Begeleiding van jongeren tijdens hun traject naar werk en tijdens hun stage en tewerkstelling
 • Ondersteunen van bedrijven, vooral KMO’s, bij het ‘onboardingsproces’