Jobcoaching voor personeel met arbeidshandicap

Herkenbaar? Een werknemer is een week afwezig met rugklachten omwille van de zware fysieke arbeid op de werkvloer. Enige tijd later valt de werknemer opnieuw een week uit wegens rugklachten. De periodes van afwezigheid stapelen zich op, en duren steeds langer. Tot het niet meer gaat. Om dit te voorkomen geeft Divergent Jobcoaching op de werkvloer, zodat werknemers aan het werk kunnen blijven. Divergent (Universiteit Gent) heeft jarenlange ervaring met de impact van een arbeidshandicap op het werk, en heeft expertise in bijv. ergonomie en chronische pijn.

Als werkgever investeer je via Jobcoaching in de loopbaan van je personeel met het oog op duurzame tewerkstelling. Personeel aan boord houden en hen in de beste omstandigheden laten werken, is het doel van Jobcoaching. Divergent biedt Jobcoaching voor medewerkers met een (vermoeden van een) arbeidshandicap.

In de textielsector zijn heel wat arbeiders aan de slag in fysiek zware jobs. Omwille van het langdurige fysieke werk ontstaan rugklachten, die na verloop van tijd kunnen doorwegen, waardoor werknemers dreigen uit te vallen. Jobcoaching op de werkvloer helpt dat te voorkomen en kan ervoor zorgen dat hij/zij aan de slag kan blijven.

Voordelen van een externe jobcoach:

  • Een externe jobcoach heeft maar één belang: een kwaliteitsvolle begeleiding.
  • Een externe jobcoach is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig.
  • Een medewerker binnen uw organisatie is niet 100% objectief. Hij of zij is immers ook collega en werknemer.
  • Een externe jobcoach zorgt voor heldere afspraken.

Troeven van Divergent:

  • Divergent is een centrale dienst van Universiteit Gent en draagt evidence based werken hoog in het vaandel.
  • Divergent kan bouwen op 50 jaar expertise in functionele beperkingen op de werkvloer: o.a. chronische pijn, stress, burn-out, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, doven en slechthorenden op het werk.
  • De jobcoaches van Divergent hebben de opleiding ‘Disability Management’ gevolgd. Dit is een methode gericht op jobbehoud of re-integratie in de job. Centraal staan de individuele noden van de werknemer, de omstandigheden op de werkplaats en het wettelijke kader.

Financiering: Jobcoaching kan gesubsidieerd georganiseerd worden. (via ‘gespecialiseerde jobcoaching’ van VDAB)

Lees meer op onze website.

Tip: Divergent begeleidt naast Jobcoaching ook Re-integratiecoaching voor personeel dat na langdurige afwezigheid het werk hervat.