Er bestaat al een Europese directieve voor Ecodesign met eisen voor energie gerelateerde producten. Binnen het kader van de Europese Green Deal wordt nagedacht om dit naar andere sectoren uit te breiden. Bij veel producenten heersen echter nog de vragen: wat is Ecodesign? en Hoe zet ik dit om in de praktijk voor mijn product?
In twee trajecten, waarin u als bedrijf samenwerkt met deskundige coaches, staan we u bij om Ecodesign te doorgronden en te implementeren in uw product.

Lerend netwerk

Het lerend netwerk oriënteert de deelnemers en stelt hen in staat versneld de Ecodesign principes in de praktijk om te zetten.

Het belangrijkste deel bestaat uit begeleidingstrajecten in groepsverband waar bedrijven van elkaar leren. Experten zorgen voor een algemene kennisoverdracht en begeleiden de deelnemende ondernemingen.

In 4 sessies van een halve dag komen de deelnemende bedrijven samen om rond de verschillende aspecten van Ecodesign kennis op te doen en informatie uit te wisselen.

Groepscoaching

De coaching stuurt het bedrijf in een periode van een half jaar en biedt hen een klankbord bij de implementatie van Ecodesign in een van hun producten. Via coaching motivieren we bedrijven om de Ecodesign principes effectief toe te passen. Door in groep te werken kunnen meerdere bedrijven in onderling vertrouwen samen het implementatietraject aanvatten.

De coaching bestaat uit 4 groepssessies. Ieder bedrijf wordt gedurende 1,5 uur individueel begeleid door de coach in voorbereiding op de groepssessies.

Tijdens de groepscoaching gaan we in groep aan de slag met de opgedane kennis uit het lerend netwerk. U kiest zelf een case binnen uw bedrijf om tijdens de verschillende sessies uit te werken.

Inhoud

Zowel het lerend netwerk als de groepscoaching bestaan uit 4 sessies van een halve dag die volgende 4 thema’s behandelen:

Innovatief denken

Hoe komt men tot een echte innovatie? Over het algemeen verandert men een product ingevolge een klantenklacht, wetgeving of marketingidee. Dit leidt dan tot een nieuwe versie van een bestaand product. Echte innovatie vereist meer dan summiere aanpassingen.
In deze sessie leert u de juiste mindset aan te nemen om echt te innoveren.

Ecodesign principes

Design for recycling, design for sustainability, Design for circularity zijn begrippen die aantonen dan Ecodesign zeer ruim geïnterpreteerd wordt. Dit kan ervoor zorgen dat men het bos door de bomen niet meer ziet. In deze sessie willen we duidelijkheid scheppen en ervoor zorgen dat u de juiste focus legt zodat u gericht verbetert. Er wordt uitgelegd hoe de principes kunnen worden toegepast en geïmplementeerd.

Materialengebruik

Het gebruikte materiaal heeft een grote impact op de levenscyclus en duurzaamheid. Iedere verandering heeft echter een impact. Welke materialen
kunnen we vervangen, door welke materialen, met welke gevolgen en hoe garanderen we dat we de juiste beslissing nemen. Afhankelijk van de deelnemers zullen andere experten worden uitgenodigd met de juiste expertise.

Business model en logistiek

Men kan een product verduurzamen maar als de keten niet meewerkt gaat veel gedane moeite verloren. Om dit te vermijden is er een ketensamenwerking nodig. Dit leidt tot aanpassingen in businessmodellen en/of logistiek. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden met huidige en eventueel nieuwe partners. In deze sessie focussen we dan ook op deze problematiek. Welke business en logistieke modellen bestaan er die kunnen garanderen dat de
toegepaste Ecodesign maatregelen effect hebben.

Planning

Op 2 september 2021 organiseren we van 9u30 tot 12 u een opstartmeeting bij Centexbel – Technologiepark 70 – 9052 Zwijnaarde. We zullen tijdens deze meeting het programma verder duiden en bespreken met de deelnemers. Bij consensus kunnen we het programma wijzigen. We willen immers een correcte focus correct om een maximaal effect te verkrijgen. De overige sessies zullen onder voorbehoud van de goedkeuring van de deelnemers doorgaan op:

7 oktober 2021 –       Innovatief denken
17 november 2021 – Ecodesign principes
14 december 2021 – Materialengebruik
25 januari 2022 –     Business model & logistiek

Dagindeling

VOORMIDDAG (9u-12.30u)

Lerend netwerk
begeleid door Karine Van Doorsselaer

Karine is hoofddocente aan de Masteropleiding Productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen en doceert reeds meer dan 25 jaar de vakken Materialenleer en Ecodesign. De kennis en inzichten aangaande Ecodesign heeft ze samengebracht in de handboeken ‘Ecodesign. Ontwerpen voor een duurzame en circulaire economie’ en ‘Ecodesign. A Life Cycle Approach for a Sustainable Future’. Tijdens het lerend netwerk leren we wat Ecodesign inhoudt en reiken we tools aan die kunnen helpen de Ecodesign te implementeren.
Voor bepaalde sessies zal ze worden bijgestaan of vervangen door een collega wanneer dieper op bepaalde materie wordt ingegaan.

NAMIDDAG (13.30u-17u)

Groepscoaching
begeleid door Philippe Martens

Philippe studeerde in 1996 af aan het Henry van de Velde Instituut (nu Universiteit Antwerpen) als Master in de Productontwikkeling en heeft meer dan 20 jaar ervaring als productontwikkelaar, design manager en innovatie consultant.
Momenteel is hij parttime coördinator circulaire economie bij O.666, een socio-circulaire hub in Oostende en adviseert, begeleidt en coacht hij op zelfstandige basis organisaties op vlak van circulaire economie, Ecodesign, design thinking en service design.

Deelname

U kunt kiezen om enkel aan het lerend netwerk of de groepscoaching deel te nemen maar het is aangewezen aan beide deel te nemen om de meeste vooruitgang te boeken. Voor deelnemers aan beide sessies wordt een boodjeslunch voorzien waarbij men kan netwerken.

Kostprijs

Dankzij de 70% subsidie van VLAIO betaalt u voor 4 sessies van een halve dag (lerend netwerk of groepscoaching) 740 euro (excl. BTW)per bedrijf.
Voor deelname aan het Lerend Netwerk én de Groepscoaching (4 volledige dagen) betaalt u 1.408 euro (excl. BTW) per bedrijf.

Per bedrijf mogen er 2 werknemers deelnemen aan alle sessies waarvoor werd ingeschreven.
Om een maximaal effect te hebben vragen we dat dit telkens dezelfde deelnemers zijn.

Bijkomende vragen kunt u mailen naar Edwin Maes: em@centexbel.be
Inschrijven via www.centexbel.be/agenda/ecodesign

© Copyright - Cobot Textiel en Opleiding