Serious game “Circonopoly” zet jongeren aan het circulair denken

Circonopoly is een educatief spel dat ontwikkeld werd door de POM West-Vlaanderen in samenwerking met Cobot en Plastiq. Dit in kader van het project ‘The Next Generation is Circular’ en met steun van Vlaanderen Circulair. Het is een educatief spel voor de derde graad secundair onderwijs (ASO/TSO) en kan gratis in de klas gespeeld worden. Jongeren maken kennis met de basisprincipes van circulair ondernemerschap binnen de sectoren textiel en kunststof.

Sensibiliseren van jongeren

“Als overheid leveren we al heel wat inspanningen om bedrijven aan te moedigen om circulair te ondernemen. De uitdaging is om ook het grote publiek te overtuigen van het belang van circulaire economie”, beseft Jean de Bethune, voorzitter POM West-Vlaanderen. “Jongeren zijn een belangrijke schakel hierin. Circonopoly is hiervoor een heel laagdrempelig en leuk instrument.”

“Het zet ze aan tot nadenken over duurzaam materiaalgebruik, hun eigen consumptiegedrag én het prikkelt hun ondernemingszin”, somt Lieven Tack, algemeen directeur van POM West-Vlaanderen, de voordelen op. “Tijdens het spel kruipen de leerlingen in de huid van een ondernemer die schoenen produceert. Je leert om met de nodige investeringen de stap van een lineair naar een circulair bedrijfsmodel te zetten.”

In Activity Center of in de klas

Het spel kan gespeeld worden in het Activity Center, het doe- en belevingscentrum rond circulaire materialen van het Circular Materials Center in Kortrijk. Hier kunnen scholen de serious game spelen, aangevuld met een interactieve workshop rond circulaire materialen. Het spel richt zich tot de leerlingen van de derde graad secundair van ASO en TSO. “Een schoolbezoek behoort door de huidige omstandigheden helaas niet tot de mogelijkheden”, aldus Lieven Tack. “Maar scholen kunnen ook in de klas aan de slag met het spel. Via de website van Circonopoly kunnen leerkrachten zich registreren op het leerkrachtenplatform waar ze praktische informatie, doelstellingen en lesideeën terugvinden.  Daar kunnen ze spelsessies aanmaken en beheren voor verschillende klasgroepen. Het spel past binnen vakgebieden als economie, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, burgerschap en STEM. Bovendien sluit het spel naadloos aan op de sustainable development goals van de Verenigde Naties.”

Het spelconcept werd bedacht door Switchrs, een innovatiebureau dat bedrijven helpt met de transitie naar circulair ondernemen. Cartamundi Digital nam de digitale ontwikkeling voor zijn rekening.