Gesloten netwerk LinkedIn-groep Woodtex safety

De op regelmatige basis, georganiseerde infonamiddagen en studiedagen baarden een nieuwe contactgroep: Woodtex safety. Een gesloten netwerk op LinkedIn dat speciaal in het leven werd geroepen om preventieadviseurs, zaakvoerders en leidinggevenden van onze textiel- en houtverwerkende bedrijven en scholen in contact te brengen met elkaar.

De bedoeling is om preventie-activiteiten te promoten, om vragen te stellen en informatie uit te wisselen onder elkaar.