Update Vlaams Opleidingsverlof voor sectorale beroepsopleidingen (PC 120)

Het eerste schooljaar met het nieuwe Vlaams Opleidingsverlof dat op 1 september in voege trad, zit erop.

Het proces werd maximaal gedigitaliseerd, maar de ontwikkeling van de digitale dossierapplicatie liep bij het departement Werk en Sociale Economie vertraging op.

Omwille van dit euvel werd er voor het schooljaar 2019-2020 flexibel omgegaan met het regelgevend kader, zowel qua inhoud als qua timing. Zo ondervonden de betrokken partijen geen nadeel van deze opgelopen vertraging.

Versoepeling voor het schooljaar 2019-2020:

– Terugbetalingsaanvraag VOV werkgever: uitstel tot 30 september 2020 voor opleidingen die gestart zijn tussen 1 september 2019 en 1 juli 2020.

– Terugbetalingsaanvragen voor opleidingen die gestart zijn na 1 juni 2020 moeten binnen de drie maanden na de start van de opleiding aangevraagd worden.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 worden de deadlines en regelgeving wel toegepast.

Deadlines voor het schooljaar 2020-2021:

– U moet de aanvraag, aan de hand van het inschrijvingsbewijs dat u ontving van Cobot, ten laatste drie maanden na de start van de opleiding indienen in het WSE-loket.

– Cobot heeft maar een maand na afloop van de opleiding de tijd om de gevolgde uren door te geven in het WSE-loket.

– Daarnaast wordt er vanaf het schooljaar 2020-2021 ook gecontroleerd op het naleven van de verplichtingen voor het registratiedocument!  Gebruik daarom zeker de format van de aanwezigheidslijst die u per mail van Cobot ontvangt en vul zeker alle gevraagde gegevens aan.

Indien nog vragen:

Hannelore.biebau@cobot.be