Hoe het tekort aan skills op de werkvloer oplossen?

CEDEFOP, het Europese centrum voor ontwikkeling van beroepsopleiding, voorspelde enkele jaren geleden een inkrimping van het aantal werknemers in de Europese TCLF (Textile, Clothing, Leather, Footwear) sectoren tussen 2013 en 2025. Tot op heden blijkt dit wel mee te vallen en gaat het sinds 2014 op Europees vlak in de 4 sectoren eerder over een stagnering. Toch blijft de prognose van CEDEFOP dat er de komende jaren jobs verloren zullen gaan. Aan de andere kant zullen er ook veel vacatures open komen door de omgekeerde leeftijdsdriehoek. Met als eindbalans dat er nog altijd méér jobs ingevuld zullen moeten worden dan dat er jobs zullen wegvallen.

Hoe kunnen we deze job openings invullen?

Het voorspelde verlies van jobs situeert zich voornamelijk in de categorie van de korter geschoolde werknemers (operatoren, bobijnopzetters,…). De prognose voor middelhoog gekwalificeerde werknemers toont dat in deze categorie nieuwe vacatures zullen komen en dus nieuwe mogelijkheden. Echter, werknemers met de juiste kwalificaties zijn moeilijk te vinden.

Het S4TCLF Blueprint-project richt zich dan ook op de lager gekwalificeerde medewerkers waar de grootste jobverliezen voorspeld worden. Het opzetten van bij- en omscholingsprogramma’s om de huidige werknemers uit te rusten met hogere kwalificaties dan ze op dit moment bezitten, om zo de toekomstige job openings op te vullen, is één van de hoofddoelen van dit ambitieuze project.

De vragenlijst die in 2018 in het kader van dit project werd afgenomen bij 225 bedrijven bevestigt dat het noodzakelijk is om de kwalificaties van de huidige TCLF werknemers bij te schaven. Het aandeel van werkgevers die binnen het bedrijf (extra training, jobrotatie, …) oplossingen zoeken voor deze behoefte aan vaardigheden is twee keer zo groot als de groep die op zoek is naar oplossingen buiten het bedrijf door middel van aanwerving.

Betekent deze verschuiving van beroepsopleiding van scholen naar de werkplek dat de rol van scholen vervaagt?

Nee, integendeel. Scholen die overstappen naar professionele systemen van stage en duaal leren laten zien hoe een educatief centrum zijn aanbod kan afstemmen op de behoeften van de industrie. Meer dan 300 beroepsonderwijsactoren en belanghebbenden op het gebied van training hebben zich nu geregistreerd voor mogelijke samenwerking. U kan de lijst raadplegen op de S4TCLF- projectwebsite.

Dit project loopt nog tot eind 2021. Schrijf u in voor de nieuwsbrief van dit project en blijf op de hoogte.

Meer info: www.s4tclfblueprint.eu/ en nele.maes@cobot.be