Duaal leren in de textielsector

Sinds drie jaar lopen in het onderwijs proefprojecten omtrent duaal leren, een nieuwe vorm van leren. Duaal leren houdt in dat een leerling op twee plaatsen competenties aanleert, op school én in een bedrijf. Duaal leren gaat dan ook verder dan een gewone stage waar de leerling reeds aangeleerde taken inoefent. In een duaal leertraject leert de leerling ook nieuwe competenties aan in het bedrijf.

Vanaf september 2019 wordt het duaal leren officieel in het onderwijs ingevoerd en kunnen leerlingen kiezen uit 87 duale leertrajecten. Ook in de textielsector is het mogelijk om een duaal leertraject te volgen.

Samen met de overheid werkte Cobot de opleiding ‘productieoperator textielproductielijn duaal’ uit. Deze opleiding in het 7de jaar BSO kan gevolgd worden in het PTI-Kortrijk. De leerling leert er productielijnen zoals coatinglijnen, latexeerstraten, naaldviltlijnen, continue verflijnen, enz… bedienen.

Het duaal leren hoeft niet beperkt te blijven tot textielberoepen. Een textielbedrijf kan ook een ideale leeromgeving zijn voor het opleiden van elektriciens, onderhoudstechnici en logistiek medewerkers.

Om als leerbedrijf leerlingen op te leiden moet men aan enkele voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Erkend zijn als leerbedrijf door het sectoraal partnerschap duaal leren textiel.
  • Over de nodige uitrusting beschikken om de opleiding te verzorgen.
  • Een mentor aanduiden die de leerlingen zal opleiden.

Dankzij de financiële steun van ESF in het kader van de oproep 450 kan Cobot u als leerbedrijf op weg helpen door:

  • U te informeren over alle aspecten van het duaal leren.
  • U te helpen bij het indienen van de erkenningsaanvraag.
  • U in contact te brengen met scholen.
  • Mentoren gratis op te leiden.
  • U te begeleiden tijdens het hele proces

Interesse in duaal leren in uw bedrijf?

Aarzel niet om contact op te nemen met hadewijch.vanderheeren@cobot.be of jan.deschepper@cobot.be

Of neem een kijkje op www.werkplekduaal.be en www.duaalleren.vlaanderen