Duaal leren in de textielsector

Sinds september 2019 werd het duaal leren officieel ingevoerd in het secundair onderwijs. Duaal leren houdt in dat een leerling op twee plaatsen competenties aanleert, op school en in een bedrijf. Duaal leren gaat dan ook verder dan een gewone stage waar de leerling al aangeleerde taken inoefent. In een duaal leertraject leert de leerling ook nieuwe competenties aan in het bedrijf.

Samen met de overheid werkte Cobot de opleidingen ‘Textiel duaal’, ‘Productieoperator textielproductielijn duaal’ en ‘Regelaar textielproductiemachines duaal’ uit.

Het duaal leren hoeft niet beperkt te blijven tot textielberoepen. Een textielbedrijf kan ook een ideale leeromgeving zijn voor het opleidingen van elektriciens, onderhoudstechnici, operatoren en logistieke medewerkers.

Om als leerbedrijf leerlingen op te leiden moet men aan enkele voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Erkend zijn als leerbedrijf door het sectoraal partnerschap duaal leren textiel.
  • Over de nodige uitrusting beschikken om de opleiding te verzorgen.
  • Een ‘erkende’ mentor aanduiden die de leerlingen zal opleiden.

Cobot kan je helpen doorheen het proces door:

  • U te informeren over alle aspecten van het duaal leren.
  • U te loodsen doorheen de erkenningsprocedure.
  • U in contact te brengen met scholen.
  • Mentoren gratis op te leiden.
  • U te begeleiden tijdens het hele proces.

Interesse in duaal leren in uw bedrijf?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met hadewijch.vanderheeren@cobot.be of jan.deschepper@cobot.be

Of neem een kijkje op Lerenden uit het onderwijs opleiden op de werkplek | Vlaanderen.be of Home | Duaal Leren