FLA

Belangrijke verplichtingen voor bedrijven sinds de arbeidsdeal

Sinds de implementatie van de arbeidsdeal op 3 oktober 2022 zijn er belangrijke verplichtingen voor bedrijven ingevoerd. Hieronder vind je een overzicht van de vereisten:

 1. Het opleidingsplan: een document – op papier of elektronisch – waarin de aangeboden opleidingen worden opgelijst alsook de doelgroep van werknemers waarvoor ze bestemd zijn. Het plan legt uit hoe het bijdraagt aan de wettelijk verplichte investering in opleiding (zie punt 2). Dit opleidingsplan is een verplichting vanaf 20 werknemers. De jaarlijkse deadline voor de opmaak is 31 maart. Er is een bijzondere aandacht voor risicogroepen vereist. Opleidingen worden ruim opgevat en kunnen van verschillende vormen zijn: formeel, informeel, fysiek, digitaal, werkplekleren, zelfstudie, of beursbezoeken.
 2. Het opleidingsrecht
  • Van 10 tot en met 19 werknemers: 1 dag, vanaf 2026: 2 dagen per voltijdse werknemer.
  • Vanaf 20 werknemers: 3 dagen, vanaf 2026: 4 dagen en vanaf 2028: 5 dagen per voltijdse werknemer.
 3. De Federal Learning Account (Career Pro): Een digitaal portaal van de federale overheid om het individueel opleidingsrecht per werknemer te beheren. Deze wordt gekoppeld aan ‘My Career‘ zodat elke individuele werknemer zijn gevolgde opleidingen zelf kan zien. Het portaal wordt operationeel vanaf 1 juni 2024. De proefversie is momenteel beschikbaar. Als werkgever moet je 2 zaken registreren:
  • Individuele opleidingsrechten:
   • Deadline: 30 november 2024
   • Bedrijven met minder dan 10 werknemers: geen opleidingsrechten.
   • Als alles goed loopt in juni zullen deze al door Sigidis aangevuld zijn, maar controleren is de boodschap!
  • Gevolgde opleidingen:
   • Per kwartaal en binnen de termijn voorzien voor de DMFA aangifte met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024.
   • Ook voor bedrijven met minder dan 10 werknemers.
Wat registreren? Naam opleiding, start- en einddatum, aantal gevolgde uren of dagen, type opleiding, status, resultaat certificaat (ja of nee), en of de opleiding valt binnen de scope van het individueel opleidingsrecht.
Dit zijn de kernpunten van de arbeidsdeal die momenteel van kracht zijn. Zorg ervoor dat jouw bedrijf aan deze verplichtingen voldoet binnen de gestelde termijnen, zoniet kom je mogelijks op ‘de zwarte lijst’ van de Federale overheid.
Meer info? Contacteer Hannelore.biebau@cobot.be