Doe de competentiecheck

Maak jij werk van interne mobiliteit in uw bedrijf? Ken je de talenten en de goesting van al je medewerkers? Gebruik je die kennis om uw mensen op te leiden in de vaardigheden die uw organisatie nodig heeft? In de competenties van vandaag en morgen?

Als bedrijf is het alsmaar lastiger om nieuwe medewerkers met de juiste vaardigheden te vinden. Uw goede krachten wil je dus gemotiveerd houden. Elke medewerker die blijft, is er immers een die je niet moet vervangen. Het is niet altijd makkelijk om de nieuwe generatie medewerkers aan je te binden.  Daartegenover heb je de medewerkers die zich comfortabel hebben genesteld in een gekend takenpakket. Een houding die niet meer past in de huidige context van een snel veranderende markt, nieuwe technologieën op de werkvloer en complexere bedrijfsprocessen.

Investeren in loopbanen van medewerkers is dus meer dan ooit een must.

Ben je een kmo in de textielsector? Dan helpt Cobot je bij deze uitdagingen. Via onze competentiechecks ontdek je welke vaardigheden en competenties er zijn binnen jouw bedrijfsmuren. We tekenen een opleidingsplan uit en begeleiden je bij de implementatie ervan. Zo zorgen we er samen voor dat je mensen uitblinken in wat ze kunnen en doen.

Doe de competentiecheck

Er zijn drie invalshoeken. Onze drie competentiechecks. Cobot bekijkt samen met jou wat in jouw bedrijf prioritair moet worden aangepakt.

1.    Competentiecheck technische vaardigheden

Techniekers zijn alsmaar schaarser op de arbeidsmarkt. Storingen oplossen komt daarom vaak in het takenpakket van de operatoren terecht. Heb ook jij nood aan meer technische competenties op de werkvloer? Een technisch expert brengt de huidige en toekomstige behoeften van je bedrijf én de vaardigheden bij uw mensen in kaart. In overleg wordt een opleidingsplan uitgestippeld en krijg je bijkomend advies rond kennisoverdracht en opleidingsbeleid.

2.    Competentiecheck digitale vaardigheden

Bij digitalisering en automatisering hebben sommige medewerkers nood aan wat hulp. Bij sommige gaat het om digitale basisvaardigheden, anderen moeten specifieke programma’s onder de knie leren krijgen. En weten uw mensen wel genoeg over cybersecurity? Wat ze wel en zeker niet online moeten doen? Een expert in digitale skills maakt een overzicht van de aanwezige talenten en kennis. De begeleiding helpt je aan een opleidingsplan en geeft advies voor een beter opleidingsbeleid.

3.    Competentiecheck soft skills

  • Je wil een digitale verandering invoeren in je bedrijf, maar zal je uw medewerkers meekrijgen? Om veranderingen succesvol door te voeren moeten uw medewerkers leergierig en flexibel zijn en openstaan voor veranderingen.  Via een laagdrempelige, objectieve en anonieme talentenscan worden de actuele digitale vaardigheden van arbeiders gemeten.  Daarnaast wordt er een bedrijfsscan afgenomen die de huidige digitalisatiegraad en ambities van het bedrijf in kaart brengt. Door de koppeling van de resultaten van beide scans kan dan een actieplan voor de begeleiding van de arbeiders en een actieplan voor de begeleiding van het bedrijf opgesteld worden. Uiteraard is er ook een ondersteuning voorzien in het uitvoeren van die beide actieplannen.

Wil je naast het meten van de competenties van uw werknemers hen ook op een gestructureerde manier opleiden? Een expert brengt samen met jou de huidige en toekomstige competentienoden van uw bedrijf in kaart. Hierbij wordt gekeken naar zowel vaktechnische als sociale vaardigheden. We begeleiden je bij het opmaken van individuele of afdelingsspecifieke opleidingsplannen, functiebeschrijvingen en een opleidingsbeleid. Zo ben je meteen in orde voor de arbeidsdeal! Ook krijg je advies rond mentorschap of nieuwe methoden voor het aanleren van werkinstructies.

Elke begeleiding in het kader van de competentiechecks verrijkt uw bedrijf met de nodige tools en methodieken om in de toekomst zelf te werken aan duurzame loopbanen. Via een concrete aanpak leer je hoe je elk jaar je opleidingsplannen eenvoudig en gestructureerd opmaakt.

De begeleiding wordt volledig op maat van de noden van jouw bedrijf uitgewerkt. Je Cobot-adviseur vertelt je er meer over. Contacteer Hannelore Biebau.