Oudere werknemers voluit kansen geven

De reclamewereld en weekbladen omschrijven 50-plussers vaak als ‘dynamisch, sportief, teamspeler, volledig mee met de moderne tijd, een vat boordevol talenten, …’
Dit ‘positieve’ beeld steekt vreemd genoeg schril af tegen het eerder ‘negatieve’ beeld op de arbeidsmarkt. Het stereotiepe beeld van ‘oud en afgeschreven’ blijft hardnekkig stand houden.
Nog steeds krijgen oudere werknemers (zeker 55-plussers) minder kansen op een job. En ook in de bedrijven krijgt deze groep minder toegang tot opleiding en bijscholing.
Nochtans zit er veel goesting, levenslust, leergierigheid, competenties en ervaring in oudere medewerkers.

Met de verlenging van de loopbanen én de krapte op de arbeidsmarkt is werken aan ‘duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers’ gewoon een must.
De CAO 104 legt bedrijven met > 20 werknemers op om jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers op te stellen. Met als doel 45-plussers wendbaar,
vitaal en gemotiveerd aan de slag te houden. Dit plan en/of de analyse van uw leeftijdspiramide is een opportuniteit om uw HR- en welzijnsbeleid te optimaliseren.

Belangrijke vragen hierbij zijn:
– Wat drijft/motiveert mijn oudere werknemers?
– Wat vinden zij belangrijk (bv. meer verantwoordelijkheid en autonomie)?
– Hoe kunnen wij als onderneming aan deze verwachtingen (vaak eerder op een gepersonaliseerde wijze) tegemoet komen?

Dit alles kadert ook in het streven naar meer werkbaar werk, waarvoor u als textielbedrijf op sectorale middelen een beroep kunt doen.