Sectoroverschrijdend initiatief helpt Oekraïense vluchtelingen sneller aan werk

Intersectoraal project boort potentieel nieuwkomers aan

Op 15 juli kwamen de sociale partners van verschillende industriesectoren, vertegenwoordigd door Alimento, Cobot, Covalent ,PlastIQ, en Woodwize tot een akkoord met Vlaams minister Jo Brouns over het addendum ‘sectorgerichte aanpak van de Oekraïne-crisis’. Met zijn handtekening luidde de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw het startschot voor een project dat vluchtelingen en nieuwkomers sneller aan een job moet helpen in de Vlaamse industrie.

Addendum ‘sectorgerichte aanpak van de Oekraïne-crisis’

De war on talent woedt hevig. Heel wat openstaande vacatures raken moeilijk of zelfs helemaal niet ingevuld en verschillende sectoren kreunen onder een nijpend personeelstekort. Om nieuwkomers meer kansen te geven om actief te kunnen deelnemen aan de Vlaamse arbeidsmarkt, kwamen de sectorfondsen van de voedings-, textiel-, hout- en chemiesector en het sectoraal opleidingscenter van de kunststoffenindustrie met een addendum op de proppen dat het potentieel van vluchtelingen ten volle wil benutten. Het initiatief neemt de VDAB-campagne #werkplekvrij als basis, maar vertaalt de boodschap van de tewerkstellingsdienst op maat van de verschillende sectoren. Een sectorspecifieke aanpak dus, zodat elk participerend bedrijf op zijn manier nieuwkomers en vluchtelingen kan aansporen om openstaande vacatures bij hen te komen invullen.

Werk is de kortste weg naar integratie

Door meerdere sectoren achter één en hetzelfde doel te scharen, hopen de partners op hogere slaagkansen voor het project. De grootste uitdaging bestaat erin de juiste partners samen te brengen, geschikte vacatures snel te detecteren, relevante werkplekken te vinden voor werkplekleren en zorgen dat de openstaande vacatures efficiënt en snel tot bij de juiste doelgroep geraken. De partners zijn ervan overtuigd dat een job de beste en kortste weg is naar integratie in onze samenleving. En niet alleen vluchtelingen en nieuwkomers profiteren van de opportuniteiten die voortvloeien uit dit project, ook de arbeidsmarkt is meer dan vragende partij voor de instroom van zowel binnen- als buitenlands talent.

“Met dit project willen we vluchtelingen integreren door werk.  We focussen ons niet alleen op Oekraïners maar het addendum is bedoeld voor alle vluchtelingen, vertelt Hannelore Biebau, sectorconsulente Cobot.

Banden smeden tussen bedrijven en vluchtelingen

De sleutel tot het succes van het project ligt volgens de industriesectoren bij de connectie tussen de doelgroep en de ondernemingen in de deelnemende sectoren. Hoe die band zal ontstaan en verder opgebouwd worden, hangt grotendeels af van de situatie. In sommige gevallen zal er een direct contact zijn met de bedrijven. In andere gevallen zullen vluchtelingen via events in contact kunnen komen met de diverse sectoren en hun bedrijven.

Coaching en training op maat

Om de doelgroep klaar te stomen voor een job in een van de sectoren zetten de partners bestaande opleidingsinstrumenten in. Naast een assessment tool voor anderstalige nieuwkomers waarmee men eenvoudig iemands attitude kan meten en die toelaat om makkelijk beroepsaspiraties en basiscompetenties te detecteren, wordt taalondersteuning voorzien en kan de doelgroep zich laten bijscholen tijdens verschillende korte opleidingstrajecten. Biebau: “Onze industriële sectoren hebben zoveel verschillende soorten jobs en het is belangrijk om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Daarom investeren we met dit project ook in opleidingen op maat van elk talent.”

Niet aan proefstuk toe

Bij PlastIQ, het sectoraal opleidingscenter van de kunststoffenindustrie, kunnen ze bogen op jarenlange expertise inzake coaching en begeleiding van vluchtelingen en anderstaligen.

“Met het ESF-project Level Up deden we in het verleden al heel wat ervaring op met vluchtelingen uit oorlogsgebieden als Syrië en Afghanistan. Al heel snel bleek dat mensen zich pas blootgeven en openstaan voor de kansen die ze aangereikt worden als er vertrouwen is. En vertrouwen, dat komt enkel door een persoonlijke aanpak en communicatie. Bijna alle vluchtelingen zijn op zoek naar een job. In tijden zoals deze, waarin de arbeidskrapte toch vrij schrijnend is, kunnen zij ons en wij hen goed gebruiken. Alle partners beseffen maar al te goed dat dit een opportuniteit is die ze niet zomaar kunnen laten passeren”, besluit Mispelaere.

Cobot is het sectorale opleidingscentrum voor de textielindustrie

Contactpersoon: hannelore.biebau@cobot.be