Intersectorale handleiding Non-discriminatiecode

Op de werkvloer is er steeds meer diversiteit. Jonge en ervaren medewerkers, mannen, vrouwen, personen met een arbeidsbeperking, werknemers van vreemde origine, … We komen dagelijks in aanraking met verschillende culturen en achtergronden. Desondanks steken nog vaak vooroordelen en stereotypen de kop op. Zowel op de werkvloer als daarbuiten.

Cobot maakte samen met 20 andere sectoren een Non-Discriminatiecode handleiding. Deze handleiding helpt u als bedrijf op weg bij de ontwikkeling van een bedrijfseigen non-discriminatiebeleid en het opstellen van een bijhorende gedragscode.

Wilt u ook graag een referentie- en afsprakenkader waarop u kan terugvallen? Download de intersectorale handleiding Non-Discriminatie hier.