TALANCE, HET NIEUWE HR SERVICEPAKKET VAN COBOT

De uitdaging in het hedendaagse personeelsbeleid ligt bij het vinden van goede werknemers. De “war of talent” is nog altijd niet gestreden wat maakt dat de juiste persoon vinden voor de job niet evident is door de krapte op de arbeidsmarkt.

Het inzetbare arbeidspotentieel is zeer divers waardoor we beschikken over een enorme rijkdom aan verschillende ideeën en talenten. De kunst is om dit arbeidspotentieel zo goed mogelijk te benutten en de talenten die men reeds aan boord heeft dan ook aan boord te houden.

Onder de noemer TALANCE werd door een aantal sectororganisaties waaronder Cobot een ESF-dossier ingediend waarin de krachten gebundeld worden om talenten in bedrijven aan te trekken, te herkennen, te optimaliseren en ten slotte te lanceren. We willen een dienstverlening uitbouwen waardoor bedrijven aan de slag kunnen met een inclusieve benadering rond instroom en retentie van medewerkers.

Het servicepakket TALANCE word je tot eind 2023 gratis aangeboden vanuit ESF middelen.

We werken samen met 5 partners, namelijk:

 • Itinera
 • SBS Skillbuilders
 • I-diverso
 • Novare
 • Acerta

Wat zit er in het servicepakket?

We starten steeds met een scan om naar het geheel plaatje te kunnen kijken en zo te zien waar er nood is aan ondersteuning.

Daarna gaan we over tot actie, uiteraard in overleg met u.

Hier zie je een overzicht van de mogelijke acties:

 • Talent lanceren / aantrekken
 • U heeft een vacature? Wij kunnen samen met u het profiel op punt zetten en een vacature schrijven die open staat voor iedereen die geschikt is voor de job.
 • Toeleiding van kansengroepen ondersteunen via sectorale verbindingsofficiers.
 • U stelt terecht eisen aan taal en communicatieve vaardigheden, wij zoeken de taalbarrières en als we kunnen, verlagen we die, simpel en duidelijk.
 • Bestaande werkposten herbekijken en openstaande vacatures helpen invullen via jobdesign en jobcreatie.
 • Taalprofielen en beeldwoordenboeken uitschrijven.
 • Ondersteuning bieden bij het organiseren van instroomstages.
 • Beschikbaar stellen van tools en methodieken voor een inclusieve werving en selectie en aangepast onthaal.
 • Talent behouden / retentie
 • Ondersteuning bieden bij jobdesign voor het creëren van gespecialiseerde jobs.
 • Bruggen slaan tussen bedrijven om een duurzame tewerkstelling te garanderen, dit door samenwerking mogelijk te maken met andere bedrijven.
 • Medewerkers, die door uitstroom bedreigd worden, ondersteunen bij het vinden van een nieuwe loopbaanuitdaging.
 • Loopbaannoden bespreekbaar maken op alle niveaus van de organisatie.

Wil jij samen met ons je schouders zetten onder een inclusieve arbeidsmarkt waarin alle talenten benut worden?  Doe dan zeker de Quickscan (link) of neem contact op met

hannelore.biebau@cobot.be