PRE WIN TEXTILE

Gratis dienst voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk

SLIMMER WERKEN

Heeft jouw bedrijf te kampen met medewerkers die langdurig afwezig zijn, in burn-out gaan, klagen over te veel stress, niet gemotiveerd zijn? Passen niet alle schakels in elkaar?

De oorzaken van bovenstaande problematieken vinden hun oorsprong in grote mate in de arbeidsorganisatie. Routinematig werk, onvoldoende autonomie, onvoldoende steun van leidinggevenden zijn belangrijke risicofactoren.

Een ‘slimmere’ arbeidsorganisatie kan veel van deze problemen oplossen en leidt zelfs tot meer efficiëntie op de werkvloer.

Via het project ‘PRE-WIN textiel’ kunnen 5 textielbedrijven hun arbeidsorganisatie gratis analyseren en bijsturen met de deskundige ondersteuning van Workitects (Nederlandstalig) en Lentic (Franstalig). Dit zijn organisaties gespecialiseerd in de begeleiding van industriële bedrijven naar een ‘slimmere’ arbeidsorganisatie.

Het aantal trajecten is beperkt tot 5, dus snel zijn is de boodschap!

  • Focus: verbetering van de werkorganisatie om psychosociale risico’s op de werkplek te verminderen
  • Doelgroep: textielbedrijven
  • Duur van het project: 01/09/2022 – 31/08/2023
  • Met de financiële steun van: FOD WASO

MEER INFORMATIE

Dankzij de financiële steun van Cobot en Cefret zijn de innovatielabs onmiskenbaar een unieke kans voor uw bedrijf.

Innovatielabs

verandering en innovatie in uw bedrijf vergemakkelijken

In samenwerking met de voedingssector lanceren we een eerste innovatielab in Wallonië voor de textielsector in het kader van het PRE-WIN textielproject (Psychosocial risk PREvention through Workplace INnovation).

In Vlaanderen waren al andere laboratoria opgezet en die waren zeer succesvol. Waarom was dat zo? De groeiende ondernemingen van vandaag worden geconfronteerd met vele uitdagingen.

Door zich intelligent te organiseren kan een bedrijf een omgeving creëren waarin het effectief kan voldoen aan de prestatie-eisen op het gebied van innovatie, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, enz.

Mensen en prestaties verzoenen bij organisatorische veranderingen

De innovatielabs die Workitects en LENTIC voor Cefret/Cobot en Alimento hebben gecreëerd, bieden u oplossingen om organisatorische innovatie in uw bedrijf te vergemakkelijken.

Het project is speciaal opgezet om bedrijven te begeleiden naar modellen die mens en prestatie met elkaar verzoenen. In deze modellen voelt iedereen zich goed en gemotiveerd door collectieve ambities.

De wens om te innoveren binnen een organisatie uit zich op verschillende manieren:

  • Zoeken naar betekenis
  • Evenwicht en doorstroming tussen afdelingen en teams
  • Verduidelijking of herziening van de verdeling van de verantwoordelijkheden
  • Verbetering van de levenskwaliteit op de werkplek
  • enz.

Hoe verloopt dit project?

Het begint met een innovatielab dat bestaat uit 4 sessies. Twee, door elk bedrijf gekozen, deelnemers bekleden een sleutelpositie waardoor zij de uitvoering van toekomstige veranderingen binnen het bedrijf kunnen vergemakkelijken.

Door elke sessie wordt een rode draad geweven waaruit een actieplan wordt opgebouwd op basis van de specifieke behoeften van elke organisatie.

Vervolgens wordt de deelnemers op twee niveaus persoonlijke ondersteuning geboden. Enerzijds wordt een professioneel netwerk gevormd dat regelmatig bijeenkomt om ervaringen, vorderingen, uitdagingen en moeilijkheden van elke deelnemer uit te wisselen. Anderzijds stelt de individuele opvolging ons in staat in te spelen op de specifieke problemen van de ondernemingen dankzij de expertise van de partners in organisatie- en veranderingsmanagement.