Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Vanaf 1 september 2019 start het nieuwe Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en vervalt het oude Betaald Educatief Verlof (BEV).

In grote lijnen is het Vlaams Opleidingsverlof een voortzetting van het stelsel van Betaald Educatief Verlof. Toch zijn er een aantal belangrijke wijzigingen voor zowel de werknemer, de werkgever als voor Cobot.

De nieuwe regelgeving sluit het werkplekleren, onder begeleiding van een peter/meter, gelukkig niet uit. Wél zijn er een aantal praktische wijzigingen:

– Een opleiding moet in de opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives staan.  Alle opleidingen die vroeger door PC 120 en PC 214 werden goedgekeurd staan in deze databank.

– Cobot moet aan de werknemer een ‘attest van inschrijving’ bezorgen.

– De werkgever vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket.

– Het aantal opgenomen uren VOV moet in de DmfA aangifte (code 5) aangegeven worden.

– Cobot moet aan de deelnemer een ‘certificaat van gevolgde opleiding’ verstrekken en de gevolgde uren aangeven bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket.  (Dus niet meer door de werkgever via individuele steekkaarten op papier.)

Meer info? Contacteer Hannelore Biebau