Cookieverklaring Cobot vzw

1. Algemeen

 • Deze Cookieverklaring regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (zoals Google analytics-advertentiefuncties, enz.) als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en/of alle erop aangeboden diensten of diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). De verwerking van gegevens verzameld door gebruik van deze technologieën wordt uitgevoerd door Cobot vzw als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem Poortakkerstraat 92 en met ondernemingsnummer BE 0418.257.862, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, dit behoudens expliciet anders aangegeven, in welk geval niet Cobot, maar een expliciet aangeduide derde de verantwoordelijke voor de verwerking is.
  In deze Cookieverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke cookies op de website door Cobot gebruikt worden, welke gegevens op de website door Cobot worden verzameld, hoe Cobot deze gegevens gebruikt, hoe de gegevens worden beveiligd en welke uw persoonlijke rechten aangaande zijn.
 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wilt weten, lees dan onze Privacyverklaring.
 • Door gebruik te (blijven) maken van deze Website en/of de Diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze Cookieverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkele wijze gebruik van deze Website en/of de Diensten, hetzij wijzigt u nu op eigen initiatief uw cookievoorkeuren zoals uiteengezet in deze Cookieverklaring.
 • Cobot behoudt zich het recht voor om de Cookieverklaring (regelmatig) te wijzigen volgens eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of desgevallend via de Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar cobot@cobot.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard. Hou er rekening mee dat de intrekking van uw akkoord met de voorwaarden kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • Door de privacy opt-in checkbox aan te klikken op formulieren op de Website, verklaart u dat u inderdaad deze Privacyverklaring gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik van de Website en/of de Diensten wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door een verzoek te richten via e-mail naar cobot@cobot.be.
 • Deze cookiesverklaring werd laatst bijgewerkt op 13.10.2020.

2. Welke Cookies en soortegelijke technologieën en waarom we deze gebruiken

 • Wanneer u de diensten van Cobot gebruikt, kan Cobot of een service provider, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat), webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) of gelijkaardige technologieën gebruiken. Cobot gebruikt deze cookies en gelijkaardige technologieën, om gegevens te verzamelen, om u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten, om services op maat en gerichte advertenties aan te bieden en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.
 • De Cobot -websites kunnen gebruik maken van verschillende soorten cookies.
  Wanneer u de Website en/of Diensten bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. De website kan volgende cookies en soortgelijke technologieën omvatten (de lijst is alomvattend voor alle websites van Cobot en deze website gebruikt niet noodzakelijk alle hieronder vermelde cookies):
Naam Type Functie (doel) Bewaartermijn Derde verantwoordelijke
_stid HTTP cookie Registreert een unieke ID die het apparaat van de gebruikers registreert. Deze ID wordt gebruikt om wederkerende bezoeken te meten. 1 jaar Sharethis.com
_unam HTTP cookie Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. 9 maanden
collect Pixel Wordt gebruikt om data over bezoeken en devices door te sturen naar Google Analytics. De cookie trackt de gebruiker over verschillende devices en marketing kanalen. sessie Google.com
r/collect Pixel Niet geclassificeerd. sessie doubleclick.net
_sharethis_cookie_test_ HTTP cookie Social Media cookie die het mogelijk maakt om onze website te delen. sessie Sharethis.com
cookie-agreed HTTP cookie Registreert dat u als gebruiker de cookies van deze website hebt aanvaard. 99 dagen
jStorage HTTP cookie Niet geclassificeerd.
_gat HTTP cookie Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. sessie Google.com
PHPSESSID HTTP cookie Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. sessie
GPS HTTP cookie Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. sessie Youtube.com
VISITOR_info1_live HTTP cookie Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. 179 dagen Youtube.com
YSC HTTP cookie Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. sessie Youtube.com
cookiesaccepted HTTP cookie Toont aan dat toestemming gegeven is. 1 jaar
ads/ga-audiences Pixel Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die zich naar klanten kunnen converteren opnieuw te betrekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende website. sessie Google.com
PREF HTTP cookie Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt. 8 maanden Youtube.com
AWSELB HTTP cookie Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren. sessie tag.crsspxl.com
CookieConsent HTTP cookie Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein. 1 jaar kustomaid.com
has_js HTTP cookie Registreert of de gebruiker JavaScript gebruikt. sessie
_ga HTTP cookie Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische data te genereren over het gebruik van de website door de gebruikers. 10 jaar Google.com
_gid HTTP cookie Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische data te genereren over het gebruik van de website door de gebruikers. sessie
SSESS[Unieke ID] HTTP cookie De sessie cookie van ons content management system, Drupal. Essentieel voor functioneren van de website. Deze cookie registreert bijvoorbeeld of een gebruiker ingelogd is of niet. 23 dagen
_dc_gtm_UA-XXXXXXX-X HTTP cookie Bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. sessie Google.com
_cfduid HTTP cookie Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. 1 jaar Bloglovin.com
_pinterest_cm HTTP cookie Gebruikt door Pinterest om het gebruik van services bij te houden. 2 jaar Pinterest.com
impression.php/# Pixel Gebruikt door Facebook om impressies op pagina’s met de Facebook login button te registreren sessie Facebook.com
NID HTTP cookie Registreert een unieke ID die terugkerende devices van gebruikers identificeert. Deze ID wordt gebruikt om advertenties op maat aan te bieden. 6 maanden Google.com
bloglovin[session] HTTP cookie Niet geclassificeerd. sessie Bloglovin.com
cookie_notice_accepted HTTP cookie Gebruikt om de keuze van de bezoekers omtrent de cookie policy te onthouden. 993 jaar
_utma HTTP cookie Stelt ons in staat om te zien hoeveel mensen onze website bezoeken en hoe vaak zij dit doen. 2 jaar
_utmb HTTP cookie Legt vast wanneer een pagina gesloten wordt en wordt gebruikt in combinatie met __utmc om te meten hoe lang bezoekers de pagina’s van onze website bekijken. sessie
_utmc HTTP cookie Registreert wanneer een pagina gesloten wordt. Samen met __utmb weten we zo hoelang bezoekers de pagina’s op onze site bekijken. sessie
_utmt HTTP cookie Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen. sessie
_utmz HTTP cookie Onthoudt hoe bezoekers onze website vinden, bijvoorbeeld of ze via een zoekmachine of een link of een andere website komen of het webadres rechtstreeks ingetypt hebben. Het laat ook zien welke pagina’s bezoekers bekijken en in welke volgorde 6 maanden
_utm.gif Pixel Trackingscode van Google Analytics die details over de browser en computer van de bezoeker registreert. sessie Google.com
UUID#[abcdef0123456789]{32} HTTP cookie Niet geclassificeerd. sessie
cid HTTP cookie Niet geclassificeerd.
SESS# HTTP cookie Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. sessie
_gali HTTP cookie Bijhouden van statistieken. sessie
p.gif Pixel Niet geclassificeerd. sessie Typekit.net
lang HTTP cookie Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website sessie cdn.syndication.twimg.com
i/jot/syndication Pixel Niet geclassificeerd. sessie twitter.com
 • De website heeft de Google Analytics-advertentiefuncties ingeschakeld voor het verkrijgen van demografische- en interesserapporten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt zich afmelden van de Google Analytics Advertentiefuncties via de Ads Preferences Managerdoor te kiezen voor ‘afmelden’. Aanvullend kunt u zichzelf uitsluiten van opname in onze webstatistieken door gebruik te maken van deze Browser Add-on.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cobot heeft hier geen invloed op, de verantwoordelijke voor de verwerking is Google LLC, met zetel te 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, VS. Cobot heeft Google alleen toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor diensten van Google zelf.

3. Met wie en waarom wij gegevens delen

 • Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 • Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 • Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie  en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

4. Waar wij gegevens verwerken

 • Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
 • Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder het toepasselijk dwingend recht.
 • Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:
Welke Land buiten EER Wettelijke doorgiftemechanisme
Google USA Bindende bedrijfsvoorschriften

5. Hoe wij gegevens verwerken

 • Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookievoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 • Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookievoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd (indien van toepassing), zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 • Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is strikt gelimiteerd en alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6. Uw rechten

 • U heeft het recht om inzage te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om inzage die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 • U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail met dit verzoek te sturen naar cobot@cobot.beof door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing), of indien u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde Dienst wenst in te trekken kan u de daartoe desgevallend voorziene uitschrijfmogelijkheden benutten.
 • U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacyvoorwaardenworden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 • In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 • U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 • Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan Cobot verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door Cobot.
 • Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek sturen naar Cobot vzw, Poortakkerstraat 92 9051 Sint-Denijs-Westrem of via e-mail met in bijlage dit verzoek sturen naar cobot@cobot.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen zonder verder tegenbericht. Indien de aanvraag ongegrond zou blijken te zijn, zullen wij u op de hoogte brengen van de weigering en de reden er van.
 • Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@cobot.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsdienst en/of de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.vlaamseombudsdienst.been http://www.privacycommission.be.

7. Zelf uw cookievoorkeuren instellen