TALANCE, het servicepakket van COBOT

‘Inclusief ondernemen’ is niet langer een abstract begrip want de afgelopen jaren zijn werkgevers op zoek gegaan naar nieuwe en andere kanalen om talentvolle mensen aan te trekken. De krapte op de arbeidsmarkt betekent immers dat de klassieke vijvers om talent te rekruteren zijn leeggevist. Nieuwe wegen en paden bewandelen lijkt niet evident maar wie er zich aan waagt, kan toch succes boeken. Uit praktijkervaringen blijkt immers dat talent vinden niet moeilijk is voor zover u als werkgever het een kans geeft. De voorbije jaren heeft Cobot zich toegelegd op een zoektocht naar geschikte hulpmiddelen en doelgerichte ondersteuning voor bedrijven om alle categorieën van werkzoekenden te helpen aan boord te halen.


Wat zit er in het servicepakket?

Elke interventie start met een scan om de huidige aanpak binnen de onderneming te analyseren en dus te detecteren waar ondersteuning kan geboden worden. De link naar deze scan

 

Na de scan volgen de acties in samenspraak met de onderneming.

  • Een onderneming met een openstaande vacature, krijgt hulp bij het op punt stellen van het gewenst profiel om de vacature aldus op te stellen voor iedereen die geschikt is voor de job.
  • Ondernemingen koesteren verwachtingen met betrekking tot taal en communicatieve vaardigheden. Mogelijke taalbarrières worden in kaart gebracht alsook de manieren waarop die weg gewerkt kunnen worden. Denk maar bv aan een taalwoordenboek gericht op de textieltermen.
  • Vertrekkend vanuit de concrete werkpost wordt het volledige werkproces bekeken en daar waar zinvol of nuttig worden voorstellen uitgewerkt om stukjes in de puzzel van de werkorganisatie anders in te vullen en zodoende kansen te creëren voor inclusie.
  • Niet elke nieuwkomer is van dag op dag voor het volle pond inzetbaar. Een stapsgewijze introductie op de werkvloer, vermijdt dat geschikte kandidaten worden afgeschrikt en de zoektocht naar nieuw talent opnieuw moet opgestart worden.

Hoe beroep doen op deze services?

Neem vrijblijvend contact op met: Hannelore Biebau – hannelore.biebau@cobot.be