MILIEUVORMING voor industriële sectoren

Vorming Milieu & Energie (VME) is al meer dan 20 werkjaren hét leertrefpunt voor milieucoördinatoren om hun milieukennis te actualiseren en zo te anticiperen op de op til zijnde wetswijzigingen.

De focus ligt op informatie toegespitst op de sectoren textiel, textielverzorging en hout en meubel.
Uiteraard zijn ook deelnemers uit andere industriële sectoren welkom. Via een associatie kunnen werknemers uit de confectie- en kunststoffensector zelfs participeren aan het ledentarief.

Het beproefde recept wordt door de jaren heen onveranderd aangehouden:

 • een aanbod van concrete, praktijkrelevante topics waar de aanwezigen écht iets aan hebben en waarmee ze aan de slag kunnen gaan in hun onderneming
 • een welgekozen mix van sectoreigen sprekers en externe praktijkdeskundigen
 • vier indoor vormingssessies en één inspirerend bedrijfsbezoek

Daarenboven is VME een netwerkplatform voor ervaringsuitwisseling met collega’s uit andere bedrijven. Dit krijgt u er als onmiskenbare meerwaarde extra bij.
U kunt zich inschrijven per afzonderlijke sessie of kiezen voor een VME-bedrijfsabonnement, waarbij u van een mooie korting geniet. U bepaalt dan zelf wie deelneemt per sessie.

De cyclus beantwoordt aan de verplichte navorming voor milieu-coördinatoren van 30 uren op jaarbasis. Alle deelnemers ontvangen een attest.

Er staan nog andere informatie- en vormingsactiviteiten in het domein ‘Milieu & Energie’ op het programma.

U vindt deze op de websites van de organiserende partners:
www.fedustria.be | www.centexbel.be | www.cobot.be | www.fbt-online.be

PROGRAMMA

Hieronder stellen we u de sessies beknopt voor. Van elke sessie wordt enkele weken op voorhand een gedetailleerde aankondiging (inhoud en sprekers) verspreid.

SESSIE 1 – 15 september 2022

Duurzaam omgaan met Verpakkingen

 • Duurzame verpakkingen
 • Regelgevingen inzake etikettering van verpakkingen in het buitenland
 • Eisen met betrekking tot recycled content verpakkingen in het buitenland

SESSIE 2 – 24 november 2022

Energie & Klimaat

 • Update energiewetgeving voor zowel energie-intensieve als niet-energie-intensieve bedrijven
 • Vergroening warmtevraag
 • Hoe evolueren naar klimaatneutraliteit?

SESSIE 3 – 19 januari 2023

Duurzaam gebruik van chemicaliën

 • Ontwikkelingen binnen REACH & POP en de BBT studie m.b.t. PFAS
 • Wijzigingen n.a.v. de nieuwe BBT-studie m.b.t. inkuipingen bij opslag van gevaarlijke stoffen
 • Screening van gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater m.b.v. de chemische inventaris, n.a.v. de wijzigingen in Vlarem II en BREF textiel

SESSIE 4 – 16 maart 2023

Lucht en geur

 • Luchtzuiveringstechnieken en monitoring i.f.v. de BREF textiel
 • Stand van zaken in het kader van de lopende BBT-studie ‘Opstellen van een normenkader en emissiegrenswaarden voor emissies van PFAS naar de lucht’
 • In kaart brengen en aanpakken van geurproblematiek

SESSIE 5 – 25 mei 2023

Bedrijfsbezoek

Toelichting bij het milieubeleid, visie en organisatie

 • Rondleiding

Omwille van het beperkte aantal plaatsen, krijgen VME-abonnees voorrang

DOELGROEP

Deze vormingscyclus richt zich in eerste instantie tot de milieucoördinatoren en energie-verantwoordelijken van de textiel-, hout- en meubelbedrijven en van de textielverzorgingsbedrijven.
Bepaalde thema’s uit het jaarprogramma spreken ongetwijfeld ook deelnemers aan uit andere industriële sectoren en andere diensten (bv. productie, onderhoud, externe milieucoördinatoren en -consultants…). Ook zij zijn van harte welkom.
Deze cyclus staat zowel open voor deelnemers met voorkennis inzake milieu als voor nieuwkomers in dit domein.

PRAKTISCH

DATA: Tweemaandelijks, met start op 15 september 2022
UREN: Telkens van 08.30 uur tot 12.00 uur
PLAATS: Centexbel | Technologiepark 70 | 9052 Zwijnaarde

DEELNAMEKOSTEN

PER SESSIE:

leden organiserende1 en geassocieerde partners2: 125 euro
andere deelnemers: 175 euro

VOLLEDIGE CYCLUS:

leden organiserende1 en geassocieerde partners2: 350 euro
andere deelnemers: 625 euro

1 Organiseren partners: Fedustria, Centexbel, Cobot, FBT
2 Geassocieerde partners: werknemers uit de confectie- en kunststoffensector
Alle tarieven zijn inclusief cursusteksten.

INSCHRIJVINGEN

U kunt zich inschrijven voor de volledige cyclus (zeer voordelig) of per sessie.
Met het VME-bedrijfsabonnement geniet u van dezelfde korting als voor de volledige cyclus en bepaalt u per sessie wie deelneemt.
Uiterste inschrijvingsdatum: telkens tot 1 week vóór aanvang van de sessie die u wil volgen.

BETALING

Na ontvangst van de factuur. U kunt voor de betaling desgewenst gebruik maken van de KMO-portefeuille : www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille