MILIEUVORMING voor industriële sectoren

Vorming Milieu & Energie (VME) is al 25 jaar hét leertrefpunt voor milieucoördinatoren om hun milieukennis te actualiseren en zo te anticiperen op de op til zijnde wetswijzigingen.

De focus ligt op informatie toegespitst op de sectoren textiel, textielverzorging en hout en meubel.

Uiteraard zijn ook deelnemers uit andere industriële sectoren welkom. Via een associatie kunnen werknemers uit de confectie- en kunststoffensector zelfs participeren aan het ledentarief.

Het beproefde recept wordt door de jaren heen onveranderd aangehouden:

 • een aanbod van concrete, praktijkrelevante topics waar de aanwezigen écht iets aan hebben en waarmee ze aan de slag kunnen gaan in hun onderneming
 • een welgekozen mix van sectoreigen sprekers en externe praktijkdeskundigen
 • vier indoor vormingssessies en één inspirerend bedrijfsbezoek

Daarenboven is VME een netwerkplatform voor ervaringsuitwisseling met collega’s uit andere bedrijven. Dit krijgt u er als onmiskenbare meerwaarde extra bij.

U kunt zich inschrijven per afzonderlijke sessie of kiezen voor een VME-bedrijfsabonnement, waarbij u van een mooie korting geniet. U bepaalt dan zelf wie deelneemt per sessie.

De cyclus beantwoordt aan de verplichte navorming voor milieucoördinatoren van 30 uren op jaarbasis. Alle deelnemers ontvangen een attest.

Er staan nog andere informatie- en vormingsactiviteiten in het domein ‘Milieu & Energie’ op het programma.

U vindt deze op de websites van de organiserende partners:
www.fedustria.be | www.centexbel.be | www.cobot.be |
www.fbt-online.be

PROGRAMMA

Hieronder stellen we u de sessies beknopt voor. Van elke sessie wordt enkele weken op voorhand een gedetailleerde aankondiging (inhoud en sprekers) verspreid.

SESSIE 1 – 18 november 2021

Wat betekent het Europees “Fit for 55” klimaat- en energiepakket in de praktijk?

 • Wat houdt het “Fit for 55” pakket concreet in?
 • Een versterkt energie- en klimaatbeleid in Vlaanderen
 • Elektrificatie en/of vergroening van de energiedragers

SESSIE 2 – 20 januari 2022

Substitutie van zorgwekkende stoffen

 • Update REACH 2022
 • Chemicaliën in textiel worden geviseerd: PFAS, CMR, Skin Sensitizers, formaldehyde
 • Toelichting POP-verordening (Persistente Organische Polluenten)

SESSIE 3 – 17 maart 2022

Noodplanning en nieuwe richtlijnen voor bluswateropvang

 • Noodplanning en crisiscommunicatie
 • Nieuwe richtlijnen voor bluswateropvang bij opslag van chemicaliën
 • Bedrijfsgetuigenis

SESSIE 4 – 19 mei 2022

Rol van de milieucoördinator bij circulaire economie

 • Welke impact kunnen we verwachten van het actieplan circulaire economie, dat textiel als een belangrijke sector identificeert?
 • Welke aandachtspunten zijn er bij aankoop van textiel, in het kader van circulariteit?
 • Welke informatie kan een LCA-analyse i.v.m. circulariteit ons aanleveren?

SESSIE 5 – 16 juni 2022

Bedrijfsbezoek Christeyns – Gent

 • Toelichting bij het milieubeleid, visie en organisatie
 • Rondleiding

Omwille van het beperkte aantal plaatsen, krijgen VME-abonnees voorrang.

DOELGROEP

Deze vormingscyclus richt zich in eerste instantie tot de milieucoördinatoren en energieverantwoordelijken van de textiel-, hout- en meubelbedrijven en van de textielverzorgingsbedrijven.

Bepaalde thema’s uit het jaarprogramma spreken ongetwijfeld ook deelnemers aan uit andere industriële sectoren en diensten (bv. productie, onderhoud, externe milieucoördinatoren en
-consultants). Ook zij zijn van harte welkom.

Deze cyclus staat zowel open voor deelnemers met voorkennis inzake milieu als voor nieuwkomers in dit domein.

PRAKTISCH

DATA: Tweemaandelijks, met start op 18 november 2021
UREN: Telkens van 08.30 uur tot 12.00 uur
PLAATS: Centexbel | Technologiepark 70 | 9052 Zwijnaarde

DEELNAMEKOSTEN

PER SESSIE:

leden organiserende (1) en geassocieerde partners (2): 100 euro
andere deelnemers: 130 euro

VOLLEDIGE CYCLUS:

leden organiserende (1) en geassocieerde partners (2): 275 euro
andere deelnemers: 490 euro

Alle tarieven zijn inclusief cursusteksten.

(1) Organiserende partners: Fedustria, Centexbel, Cobot, FBT
(2) Geassocieerde partners: werknemers uit de confectie- en kunststoffensector

INSCHRIJVINGEN

U kunt zich inschrijven voor de volledige cyclus (zeer voordelig) of per sessie.

Met het VME-bedrijfsabonnement geniet u van dezelfde korting als voor de volledige cyclus en bepaalt u per sessie wie deelneemt.

Uiterste inschrijvingsdatum: telkens tot 1 week vóór aanvang van de sessie die u wil volgen.

BETALING

Na ontvangst van de factuur. U kunt voor de betaling desgewenst gebruik maken van de KMO-portefeuille : www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille