Nieuwsbrief Stuurgroep Preventie

voor bedrijven in de houtverwerkende- en de textielsector

Coronacrisis bepaalt de agenda

Beste lezer, allereerst hopen wij van harte dat alles goed en gezond verloopt voor jou persoonlijk, en voor jouw naasten!

Vandaag, 3 maanden na het ingaan van de lock-down, en ondertussen anderhalve maand ver na de heropstart, ondervinden nog veel bedrijven uit onze sectoren organisatorische en economische problemen.

In eerste instantie ligt de focus op het beperken van de productie- en omzetverliezen, maar de opgelegde voorzorgsmaatregelen laten niet toe dat alles zomaar terug ‘normaal’ verloopt.

Het menselijk aspect is in deze een belangrijke, om niet te stellen de belangrijkste, factor in het ganse herstelproces: werknemers moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, zowel privé als op het werk.

Een constante in de vaststellingen (over alle sectoren heen), en zeker voor KMO-bedrijven, is dan ook dat het preventiebeleid de afgelopen maanden onvoldoende aandacht heeft gekregen, en dat door de nieuwe preventie-maatregelen m.b.t. het coronavirus een doordacht preventiebeleid een noodzaak blijkt.

Sectorale ondersteuning

Een doordacht preventiebeleid zorgt voor betrokken en attente werknemers. En op hun beurt zorgen deze eigen werknemers mee voor een veilige en gezonde werkomgeving. Is dit laatste net niet wat er nodig is om veilig en efficiënt te kunnen produceren? Naast de hulp van de externe diensten benadrukken wij graag nog eens de hulp die kan geboden worden via de sectorale organisaties WOODWIZE, WOOD.BE en COBOT.

Neem zeker een kijkje op de website, of contacteer uw vertrouwde aanspreekpunt!

Gewijzigde activiteitenkalender – Save the date(s)!

Ook onze organisaties kregen, en hebben, te maken met heel wat afgelastingen, aanpassingen en verschuivingen van opleidingen en activiteiten. Voor wat betreft onze gezamenlijke activiteiten moesten we dan ook wat puzzelen en kunnen we jullie onderstaande info, nog steeds onder enig voorbehoud, meegeven:

26-11-2020: Infosessies brandveiligheid (2 x ½ dag), van oorspronkelijk 13-05-2020, werden verplaatst naar donderdag 26-11-2020 (locatie: CEFRET Moeskroen)

09-02-2021: Infonamiddag ‘Hoe maak ik een risicoanalyse?’ (locatie: Fedustria Gent)

25-02-2021: Infonamiddag ‘Hoe maak ik een risicoanalyse?’ (locatie: Kamp C Westerlo)

03-06-2021: Studiedag intern verkeer, mobiele arbeidsmiddelen en laden/lossen, van oorspronkelijk 19-11-2020, werd verplaatst naar donderdag 03-06-2021 (locatie: TVH Waregem)

Wat brengt de (nabije) toekomst?

Op het ogenblik dat wij deze nieuwsbrief publiceren lijken de vooruitzichten m.b.t. het onder controle hebben van het coronavirus gunstig. Eigen aan preventieadviseurs is natuurlijk het vooruitzien en proberen te anticiperen op toekomstige problemen.

Meer dan ooit worden de richtlijnen en de adviezen van specialisten ter zake, alsook van de overheid nauwgezet gevolgd. Eén gemeenschappelijke noemer komt steeds terug bij de belangrijke voorzorgsmaatregelen:

‘de verantwoordelijkheid ligt bij IEDEREEN’.

En daaruit vloeien dan de basis-, en bij uitbreiding de gespecialiseerde preventie-maatregelen, voort: social distancing, handen wassen, correct gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, …

Het valt te vermijden dat individuen of bepaalde groepen een loopje nemen met deze vooropgestelde regels! Waakzaamheid en het regelmatig inlichten van onze werknemers over het hoe en waarom zijn geen overbodige luxe.

Willen we binnenkort terug normaal functioneren, dan moeten we nu extra inspanningen blijven leveren.

Enkele bekende gevaren loeren momenteel om de hoek: gewoonte en onderschatting! Uit deze gevaren kunnen heel wat risico’s ontstaan. Dit moet op en rond de werkplek zoveel mogelijk vermeden worden. Vandaar onze oproep om alle medewerkers, klanten en bezoekers regelmatig te informeren en te sensibiliseren.

We zijn er deze nieuwsbrief mee begonnen en gaan er dan ook mee eindigen: neem gerust contact op met jouw externe dienst of met de sector ondersteunende organisaties COBOT, WOOD.BE of WOODWIZE. Zij hebben de mensen en de middelen om de ondernemingen en hun preventieverantwoordelijken daarbij te helpen!

Wij wensen jou veel succes en volharding in deze toch wel zeer onwezenlijke tijden, en hopen jou dan ook in het najaar terug te mogen begroeten!