Tijdelijke uitbreiding van werkbaarheidscheques naar aanleiding van de coronacrisis

Wat?

Werkbaarheidscheques kunnen nu ook ingezet worden voor verbeteracties in de vorm van advies, begeleiding én opleiding, en dit voor:

  • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context t.g.v. de coronapandemie
  • Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext
  • Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers

Dit moet steeds gebeuren in samenwerking met een erkende dienstverlener.

Voor wie?

Zowel KMO’s als grote ondernemingen met vestiging in het Vlaamse Gewest kunnen gebruik maken van de werkbaarheidscheques.

Ik heb interesse, hoe kan ik dit aanvragen?

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2021. De projectperiode bedraagt maximaal 6 maanden en begint te lopen zodra de aanvraag is ingediend. Je kan de cheques aanvragen via de online applicatie van ESF-Vlaanderen. Daarbij moet je een factuur opladen van de geregistreerde dienstverlener, wat ze precies voor je ondernemen én een verklaring op eer. Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid en Vlaio.

Waarvoor kan ik de werkbaarheidscheques nu ook gebruiken? Enkele voorbeelden:

Hoe het werk organiseren bij heropstart in tijden van corona?

Hoe zorg je ervoor dat het veilig is én dat medewerkers zich veilig voelen?

Hoe moet het werk hiervoor georganiseerd worden, zowel op vlak van fysieke uitvoering als op vlak van processen (bv. aantal toelaatbare klanten, signalisatie, werkproces herorganiseren ifv de nodige afstand tussen medewerkers, enz.)?

Hoe bereid je de medewerkers hierop voor?

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers nieuwe richtlijnen effectief toepassen op een manier die voor hen werkbaar is?

Waar kunnen medewerkers terecht wanneer ze zich zorgen maken of zich niet goed in hun vel voelen?

Hoe ondersteun je medewerkers in het omgaan met verandering en onzekerheid ?

Er werd in vele situaties thuiswerk mogelijk gemaakt waar dat tot daarvoor nog niet gebeurde. Hoe kan hiervoor een duurzaam beleid opgezet worden.

Hebben medewerkers andere competenties nodig? Hoe zorg je ervoor dat ze hierover kunnen beschikken?

Opgelet! De cheques kunnen niet gebruikt worden voor aankoop of plaatsing van beschermingsmateriaal.