Actief op 2 sporen

Cobot werkt mee aan dit ESF-project ‘Actief op 2 sporen’ omdat we geloven dat jobcarving een manier kan zijn voor onze textielbedrijven om hun vacatures op een creatieve manier in te vullen.

Dit project zet in op 2 sporen die elkaar versterken:

  1. Spoor 1: Jobcarving bij ondernemingen

Met jobcarving worden functies opgesplitst in gespecialiseerde taken en relatief eenvoudige taken. De eenvoudige taken worden samengevoegd tot een nieuwe functie. Hierdoor worden de aanwezige werknemers efficiënter ingezet, takenpakketten beter afgestemd op hun competenties en vaardigheden en knelpuntvacatures intern opgevuld.

  1. Spoor 2: Andere instroomkanalen aanboren

Anders actieve bevolking via opleidings- en tewerkstellingstrajecten inschakelen om vacatures in West-Vlaanderen in te vullen.

Hoe gaat het in z’n werk?

Als onderneming verwachten we het engagement om de interne bedrijfsorganisatie te herbekijken om te zien of jobcarving door middel van taakverschuiving mogelijk is.  U krijgt gratis coaching om:

  • functiecreatie of -verschuiving in goede banen te leiden. Zo vult u bepaalde knelpunten intern in, in plaats van extern te rekruteren.
  • nieuwe, specifieke vacatures op te maken die de overgebleven taken bundelen. Voor deze vacatures wordt een kandidaat gezocht binnen de inactieve populatie. Op maat van uw bedrijf wordt de geschikte werkkracht gezocht door diverse toeleiders in te schakelen. Eventuele aanwezige drempels worden weggewerkt en competenties worden versterkt.

We vertrekken vanuit de noden van uw bedrijf en gaan met een werkgeversbril op zoek. Ondernemingen die kansen willen geven aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, krijgen ondersteuning en begeleiding.

Heeft u als onderneming interesse om deel te nemen, neem dan contact op met:

Hannelore Biebau: 09 222 26 14 hannelore.biebau@cobot.be

Davy Maes: 056 24 16 50 of davy.maes@voka.be

Ward Saver: 056 26 44 34 of w.saver@mentorvzw.be