MILIEUVORMING voor industriële sectoren

Vorming Milieu & Energie (VME) is al meer dan 20 werkjaren hét leertrefpunt voor milieucoördinatoren om hun milieukennis te actualiseren en zo te anticiperen op de op til zijnde wetswijzigingen.

De focus ligt op informatie toegespitst op de sectoren textiel, textielverzorging en hout en meubel.
Uiteraard zijn ook deelnemers uit andere industriële sectoren welkom. Via een associatie kunnen werknemers uit de confectie- en kunststoffensector zelfs participeren aan het ledentarief.

Het beproefde recept wordt door de jaren heen onveranderd aangehouden:

 • een aanbod van concrete, praktijkrelevante topics waar de aanwezigen écht iets aan hebben en waarmee ze aan de slag kunnen gaan in hun onderneming
 • een welgekozen mix van sectoreigen sprekers en externe praktijkdeskundigen
 • vier indoor vormingssessies en één inspirerend bedrijfsbezoek

Daarenboven is VME een netwerkplatform voor ervaringsuitwisseling met collega’s uit andere bedrijven. Dit krijgt u er als onmiskenbare meerwaarde extra bij.
U kunt zich inschrijven per afzonderlijke sessie of kiezen voor een VME-bedrijfsabonnement, waarbij u van een mooie korting geniet. U bepaalt dan zelf wie deelneemt per sessie.

COVID-19: Deelnemers die vorig jaar de volledige cyclus betaalden en zich opnieuw inschrijven voor een volledige cyclus kunnen genieten van een korting van 50 euro.
De cyclus beantwoordt aan de verplichte navorming voor milieucoördinatoren van 30 uren op jaarbasis. Alle deelnemers ontvangen een attest.

Er staan nog andere informatie- en vormingsactiviteiten in het domein ‘Milieu & Energie’ op het programma.

U vindt deze op de websites van de organiserende partners:
www.fedustria.be | www.centexbel.be | www.cobot.be | www.fbt-online.be

PROGRAMMA

Hieronder stellen we u de sessies beknopt voor. Van elke sessie wordt enkele weken op voorhand een gedetailleerde aankondiging (inhoud en sprekers) verspreid.

SESSIE 1 – 21 januari 2021

REACH anno 2021

 • Updates: SVHC-lijst, Annex XIV, Annex XVII
 • Nieuwe restrictievoorstellen
 • Toelichting SCIP database
 • Gebruik van de ECHA website

SESSIE 2 – 18 maart 2021

Best Beschikbare Technieken (BBT)

 • Conclusies herziening BREF Textiel
 • BBT op bedrijfsniveau

SESSIE 3 – 22 april 2021

Polluenten in afvalwater

 • Deelstroombehandelingen afvalwater
 • Omgaan met ‘chemical content’ in textiel

SESSIE 4 – 20 mei 2021

Bedrijfsbezoek Christeyns, Gent

 • Toelichting bij milieubeleid, -visie en organisatie
  Rondleiding

Omwille van het beperkte aantal plaatsen, krijgen VME-abonnees voorrang

SESSIE 5 – 17 juni 2021

Omgevingsloket anno 2021 en Internet als bron van informatie voor vergunningsaanvragen

 • Praktische rondleiding door het omgevingsloket
 • Overzicht websites met relevante informatie voor aanvraag omgevingsvergunning

DOELGROEP

Deze vormingscyclus richt zich in eerste instantie tot de milieucoördinatoren en energie-verantwoordelijken van de textiel-, hout- en meubelbedrijven en van de textiel-verzorgingsbedrijven.
Bepaalde thema’s uit het jaarprogramma spreken ongetwijfeld ook deelnemers aan uit andere industriële sectoren en andere diensten (bv. productie, onderhoud,…), externe milieucoördinatoren en -consultants… Ook zij zijn van harte welkom.
Deze cyclus staat zowel open voor deelnemers met voorkennis inzake milieu als voor nieuwkomers in dit domein.

PRAKTISCH

DATA: Maandelijks, met uitzondering van februari. Start op 21 januari 2021
UREN: Telkens van 08.30 uur tot 12.00 uur
PLAATS: Centexbel | Technologiepark 70 | 9052 Zwijnaarde

DEELNAMEKOSTEN

PER SESSIE:

leden organiserende en geassocieerde partners1: 100 euro
andere deelnemers: 130 euro

VOLLEDIGE CYCLUS:

leden organiserende en geassocieerde partners1: 275 euro
andere deelnemers: 490 euro

COVID-19: Deelnemers die vorig jaar de volledige cyclus betaalden en zich opnieuw inschrijven voor een volledige cyclus kunnen genieten van een korting van 50 euro.

1 Geassocieerde partners: werknemers uit de confectie- en kunststoffensector
Alle tarieven zijn inclusief cursusteksten en exclusief 21 % BTW

INSCHRIJVINGEN

U kunt zich ofwel voor de volledige cyclus (zeer voordelig) ofwel per sessie inschrijven.
Met het VME-bedrijfsabonnement geniet u van dezelfde korting als voor de volledige cyclus en bepaalt u per sessie wie deelneemt.
Uiterste inschrijvingsdatum: telkens tot 1 week voor aanvang van de sessie die u wil volgen.

BETALING

Na ontvangst van de factuur. U kunt voor de betaling desgewenst gebruik maken van de KMO-portefeuille : www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille