MILIEUVORMING voor industriële sectoren

Vorming Milieu & Energie (VME) is al meer dan 20 werkjaren hét leertrefpunt voor milieucoördinatoren om hun milieukennis te actualiseren en zo te anticiperen op de op til zijnde wetswijzigingen.

De focus ligt op informatie toegespitst op de sectoren textiel, textielverzorging en hout en meubel.

Uiteraard zijn ook deelnemers uit andere industriële sectoren welkom. Via een associatie kunnen werknemers uit de confectie- en kunststoffensector zelfs participeren aan het ledentarief.

Het beproefde recept wordt door de jaren heen onveranderd aangehouden:

 • een aanbod van concrete, praktijkrelevante topics waar de aanwezigen écht iets aan hebben en waarmee ze aan de slag kunnen gaan in hun onderneming
 • een welgekozen mix van sectoreigen sprekers en externe praktijkdeskundigen
 • vier indoor vormingssessies en één inspirerend bedrijfsbezoek

Daarenboven is VME een netwerkplatform voor ervaringsuitwisseling met collega’s uit andere bedrijven. Dit krijgt u er als onmiskenbare meerwaarde extra bij.

U kunt zich inschrijven per afzonderlijke sessie of kiezen voor een VME-bedrijfsabonnement, waarbij u van een mooie korting geniet. U bepaalt dan zelf wie deelneemt per sessie.

De cyclus beantwoordt aan de verplichte navorming voor milieucoördinatoren van 30 uren op jaarbasis. Alle deelnemers ontvangen een attest.

PROGRAMMA

SESSIE 1 – donderdag 19 september 2019

Energie en klimaat

 • Energiecontracten: aandachtspunten, valkuilen, optimalisaties
 • De rol van de milieucoördinator in het klimaatvraagstuk

SESSIE 2 – donderdag 21 november 2019

Geluid en trillingen

 • Wetgeving geluid en trillingen
 • Praktijkcases van aanpak geluid- en trillingenproblematiek in bedrijven

SESSIE 3 – donderdag 23 januari 2020

Milieuhandhaving en aansprakelijkheid

Impact van nieuw departement “Omgeving” op vergunningsprocedures

 • Aandachtspunten anno 2020 van de afdeling Handhaving Milieu-Inspectie
 • Ruimte en milieu geïntegreerd binnen de omgevingsvergunning: aanvraag, procedure en beslissing

SESSIE 4 – donderdag 19 maart 2020

Keuringen en meetverplichtingen 

Ecotoxiciteit van afvalwater

 • Periodieke milieukeuringen en –metingen van afvalwater, luchtemissies, opslag gevaarlijke stoffen, enz.
 • Meten van ecotoxiciteit en mogelijke correctieve acties

SESSIE 5 – donderdag 28 mei 2020

Bedrijfsbezoek

Christeyns, Gent

 • Toelichting bij milieubeleid, -visie en –organisatie
 • Rondleiding

Omwille van het beperkte aantal plaatsen, krijgen VME-abonnees voorrang.

DOELGROEP

Deze vormingscyclus richt zich in eerste instantie tot de milieucoördinatoren en energie-verantwoordelijken van de textiel-, hout- en meubelbedrijven en van de textiel-verzorgingsbedrijven.
Bepaalde thema’s uit het jaarprogramma spreken ongetwijfeld ook deelnemers aan uit andere industriële sectoren en andere diensten (bv. productie, onderhoud,…), externe milieucoördinatoren en -consultants… Ook zij zijn van harte welkom.
Deze cyclus staat zowel open voor deelnemers met voorkennis inzake milieu als voor nieuwkomers in dit domein.

PRAKTISCH

DATA: Tweemaandelijks, zie programma (start op 19.09.2019)
UREN: Telkens van 08.30 uur tot 12.00 uur
PLAATS: Centexbel | Technologiepark 70 | 9052 Zwijnaarde

DEELNAMEKOSTEN

PER SESSIE:
leden organiserende en geassocieerde partners1: 100 euro
andere deelnemers: 130 euro
VOLLEDIGE CYCLUS:
leden organiserende en geassocieerde partners1: 275 euro
andere deelnemers: 490 euro
1 Geassocieerde partners: werknemers uit de confectie- en kunststoffensector
Alle tarieven zijn inclusief cursusteksten en exclusief 21 % BTW

INSCHRIJVINGEN

U kunt zich ofwel voor de volledige cyclus (zeer voordelig) ofwel per sessie inschrijven.
Met het VME-bedrijfsabonnement geniet u van dezelfde korting als voor de volledige cyclus en bepaalt u per sessie wie deelneemt.
Uiterste inschrijvingsdatum: telkens tot 1 week voor aanvang van de sessie die u wil volgen.

BETALING

Na ontvangst van de factuur. U kunt voor de betaling desgewenst gebruik maken van de KMO-portefeuille : www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

© Copyright - Cobot Textiel en Opleiding