Duaal leren, een win-win situatie voor bedrijf, leerling en school

Nyobe startte in schooljaar 2018-2019 als een van de pioniers in de textielsector met duaal leren voor de opleiding ‘elektrotechnicus duaal’, in samenwerking met het VTI Waregem.

Dirk De Bouvre (Head of electrical maintenance department en mentor van Cédric Reynvoet, leerling VTI Waregem) vindt dat men door duaal leren korter kan schakelen tussen school en arbeidsmarkt. Technische profielen vinden is heel moeilijk en door nauw met de school samen te werken heeft Nyobe zijn maatschappelijke taak opgenomen om leerlingen te helpen opleiden en zo een beter zicht te hebben op de nieuwe generatie werknemers.

Voor Bart Vermeulen (trajectbegeleider VTI Waregem) was duaal leren voor de school een logische keuze. Door hun reeds goede contacten met bedrijven kunnen ze met duaal leren de kennis en de ervaring van de bedrijfswereld dichter in de school brengen.

Bart Vermeulen (VTI Waregem), Cédric Reyvoet (leerling) en Dirk De Bouvre (Nyobe)

In het VTI Waregem kozen een 12-tal leerlingen voor de opleiding ‘elektrotechnicus duaal’. De ouders hadden in eerste instantie veel vragen maar ondertussen zijn ze heel positief over het traject. Cédric voelt zich zelfzekerder om thuis ook eens te helpen, bij het leggen van de elektriciteit in het tuinhuis bijvoorbeeld. Hij is blij met de keuze die hij maakte voor duaal leren want dit biedt hem betere kansen op de arbeidsmarkt. De leervergoeding die hij krijgt vindt hij aardig meegenomen.

Als trajectbegeleider ziet Bart dat zijn leerlingen enthousiast zijn en hard moeten werken. Het leven en werken in een bedrijf is helemaal anders dan op school. De competenties die leerlingen in het bedrijf leren, kunnen niet altijd op school aangeleerd worden, bv. omgaan met collega’s, tijdsdruk bij een herstelling, werken met verschillende soorten machines,… Kortom, ervaring opdoen over hoe het is om in een bedrijf te werken. Daarom koos het VTI om de leerlingen te laten proeven van 2 verschillende bedrijven, het ene meer gericht op residentiële en tertiaire elektriciteit en het tweede bedrijf meer op industriële elektriciteit.

Als mentor had Dirk de taken onderschat, “er kruipt veel tijd in het opleiden van een jonge gast, het is even zoeken naar wat hij al kan en waar ik nog extra aandacht moet aan geven.”

Bart Vermeulen (VTI Waregem, trajectbegeleider) en Cédric Reyvoet (leerling)

Cédric Reyvoet (leerling) en Dirk De Bouvre (Nyobe, mentor)

Als trajectbegeleider heeft Bart zijn handen vol om de leerlingen te begeleiden, elke leerling heeft een individueel traject en Bart probeert in de lessen op school zoveel mogelijk in te spelen op wat iedereen heeft geleerd en hij ondersteunt hen waar nodig. In dit duaal traject leren de leerlingen veel sneller omdat ze rechtstreeks van hun mentor opleiding krijgen, ze zijn enthousiaster en worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Bart heeft goesting om volgend schooljaar op dit elan verder te werken en denkt na over het optimaliseren van de leerfiches en eventuele projecten die leerlingen kunnen uitvoeren op hun werkplek. Hij wil zijn taak als trajectbegeleider graag verder uitbouwen en de contacten met de bedrijven nog nauwer aanhalen. Ook Dirk wil zijn taak als mentor volgend schooljaar verder zetten, hij vindt het een must om zijn passie voor elektriciteit over te brengen op de nieuwe generatie.

Cedric zal met zijn diploma op zak nog een bijkomende opleiding volgen en is blij dat hij deze ervaring aan zijn CV kan toevoegen.

We kunnen concluderen dat bedrijven baat hebben om deel te nemen aan duaal leren. Het is dan ook een must om de banden met de scholen in de buurt nauw aan te halen en ook de kansen voor uw bedrijf niet te laten liggen. Scholen zijn vaak niet op de hoogte van de kansen die hun leerlingen hebben bij textielbedrijven. Nyobe heeft deze kans gegrepen en zal de samenwerking met het VTI Waregem verder uitbouwen.