Gratis consultancy bij re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten

In samenwerking met Kom op Tegen Kanker, biedt Emino momenteel maximaal 12 uren gratis consultancy aan i.k.v. re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten.
Emino is een ‘nieuwe’ organisatie die de referentie in Vlaanderen en Brussel wil zijn/worden wat betreft arbeidsbeperking en gezondheidsproblemen in combinatie met werk.

De focus in de consultancy ligt op werkhervatting na kanker, maar de consultant bekijkt het ook breder (bv. uitval door burn-out, fysieke klachten…).

Wat houdt het precies in? De consultant komt langs voor een zestal afspraken om samen met u uw aanwezigheidsbeleid in kaart te brengen:
– De eerste afspraak is een kennismaking waarin de verwachtingen wederzijds worden afgestemd en welke thema’s aan bod zullen komen.
– De volgende afspraken gaan over het in kaart brengen van de actoren bij een langdurig ziekteverzuim en het uitklaren van de communicatie. De 5A’s worden uitvoerig besproken en het huidig beleid omtrent werkhervatting wordt bekeken, …
– Op het einde legt de consultant een adviesverslag voor. Dit adviesverslag kan een opstap zijn voor een algemeen werkhervattingsbeleid of om bepaalde aspecten uit een bestaand beleid te herbekijken.

Deze ondersteuning kan dus nuttig zijn voor de toepassing in uw bedrijf van het KB ‘Re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten’ van 28/10/2016.
Overigens organiseert Emino regelmatig workshops ”Kom op voor werk tegen kanker’, waarvan wij de inschrijvingskosten integraal (laten) terugbetalen door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bedienden.