Gezond op de werkvloer

In de ruimere definitie van werkbaar werk passen ook inspanningen ter bevordering van de gezondheid van de werknemers, onder meer stimuleren van meer gezonde voeding en meer beweging.
Enkele textielondernemingen zijn in die sfeer al aan de slag. Dergelijke initiatieven worden nu ook met overheidsmiddelen ondersteund. In december 2017 is het project ‘Gezond op de werkvloer’ gelanceerd door Minister Vandeurzen. Dit project wil ondernemingen aanzetten om een preventief gezondheidsbeleid op te stellen onder begeleiding van een bedrijfscoach.
Bij toewijzing van een subsidie betaalt de onderneming 500 € (excl. BTW) voor een 20u begeleidingstraject ter waarde van 1.500 €.
Elke onderneming kan een aanvraag indienen.
Dit project is een samenwerking tussen het Vlaams Instituut Gezond Leven, Voka en Verso.
Meer informatie vindt u op www.gezondopdewerkvloer.be.