TEXTIEL GAAT DUAAL

‘Duaal leren’ is een prioriteit binnen het onderwijs. Er lopen proefprojecten om dit nieuwe volwaardige systeem van onderwijs ingang te doen vinden in ons onderwijssysteem. De textielsector mag deze boot niet missen. Daarom neemt Cobot deel aan de ESF oproep 411 ‘werkplekken duaal leren’ waarbij wij werkplekken willen ter beschikking stellen bij onze textielbedrijven voor leerlingen in het duaal leren. Zo helpen wij u voorbereiden op uw toekomstige rol om jongeren competenties aan te leren op de werkvloer.

In een duaal leertraject combineer je het beste uit twee werelden: leren op school en leren op de werkplek. Leerlingen krijgen in een minimum aan tijd een sterke theoretische basis en een fikse dosis praktijkervaring mee.

Het grote verschil met het klassieke leertraject is dat de technische kennis die op school wordt geleerd, meteen wordt omgezet in de praktijk in een textielbedrijf.

Cobot wil expertise opbouwen rond duaal leren met als doel textielbedrijven te ondersteunen en te begeleiden om een optimale leerplek te creëren met aangepaste methodieken en didactisch materiaal.

MEER INFO

Wij verzamelen momenteel kennis over en inzicht in de actuele regels van het duaal leren. Door het in kaart brengen van kansen en opportuniteiten in de textielsector vandaag willen we komen tot een goede match tussen bedrijven, scholen en leerlingen.

Bedrijven die zich engageren als leerplek zullen we actief begeleiden o.a. door het aanreiken van methodieken en materialen.

Zo bieden wij een professionele begeleiding vanuit de sector.

Meer info? Contacteer Hadewijch Vanderheeren

Bijdrage vanuit ESF: 84 601,96 euro