Wat?

Onder de noemer WATCH for TALENT werd door WOODWIZE, COBOT, IVOC en de Werkplekarchitecten een ESF-dossier ingediend waar de drie sectoren hun krachten willen bundelen om het inclusief ondernemen in onze sectoren op kaart te zetten. We willen werkgevers attent maken op de drempels die belemmeren om kansengroepen in onze sectoren aan de slag te laten gaan.

Wellicht laat u een groot potentieel aan werknemers links liggen:

Ouderen: Profiteert u van ervaring of heeft u schrik van de risico’s?
Laaggeschoolden: Legt u de lat waar hij moet liggen of blijft u mikken op de overgekwalificeerde middenmoot?
Personen met migratieachtergrond: zet u ze op gelijke voet of voedt u achterdocht?
Personen met een arbeidsbeperking: kijkt u naar gebreken of kijkt u naar competenties?

“Inclusief ondernemen” kan een oplossing bieden voor bovenstaande uitdagingen.

Kansengroepen zijn zeer divers en kampen met verschillende moeilijkheden om hun plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Toch komt een gedeelte van deze groep in aanmerking voor functies in onze sectoren. Het gaat over jobs die voor hen geschikt zijn of functies die eventueel aangepast kunnen worden. Dergelijke jobs zijn niet in alle ondernemingen aanwezig. Dit project richt zich dan ook tot de ondernemingen die hun rekruterings- en personeelsbeleid voor kansengroepen openstellen.