Sluiten

Het correct toepassen van eerste hulp bij een ongeval kan een mensenleven redden.
Een ongeluk is vlug gebeurd! Het is van levensbelang dat snel én op de juiste manier eerste hulp wordt verleend.
Bovendien is het wettelijk verplicht (KB 15 december 2010) om als bedrijf of organisatie personen in dienst te hebben die de eerste hulp kunnen verlenen aan werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn.
De vorming en bijscholing zorgen er voor dat de hulpverlener de kennis en vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van eerste hulp toe te passen. In afwachting van de komst van de gespecialiseerde diensten kunnen zij het slachtoffer helpen en begeleiden.

DOELGROEP

Deze opleiding richt zich tot personen die het attest van de basisopleiding EHBO hulpverlener wensen te behalen.

PROGRAMMA

Doelstelling 1: De basisprincipes
  • Wettelijk kader, de rol van de hulpverlener, het beschikbaar materieel, registratie incidenten en acties.
  • Het belang van basishygiëne in eerste hulp procedures.
  • Analyseren van de toestand en omstandigheden, alarmeren en handelen in noodsituaties.
  • Procedures: comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie, verplaatsing en evacuatie van slachtoffers.

Doelstelling 2: Het ondersteunen van de vitale functies
  • Toedienen van eerste hulp aan een bewusteloos slachtoffer inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen.
  • Toedienen van eerste hulp aan een slachtoffer met ademnood inclusief luchtwegobstructie.
  • Herkennen van de toestand van een slachtoffer met pijn in de borst.
  • Toepassen van cardio-pulmonale reanimatie (basisreanimatie, AED).

Doelstelling 3: Andere afwijkingen
  • Herkennen van de symptomen van een ernstige aandoening (cardiovasculair stelsel, zenuwstelsel, vergiftiging) en de principes van eerste hulp toepassen.
  • Correcte hulp verstrekken bij: bloedingen; huidwonden; letsels en trauma aan botten, spieren en gewrichten; hoofdletsel inclusief vermoeden van een wervelletsel; brandwonden; oogletsel inclusief de gevallen waarin men het oog dient te spoelen.

Competentie-evaluatie.

 

PRAKTISCH


Cursusdatum4 december 2017
en vervolgt op 05 december 2017
Urenvan 08:30 tot 17:30
PlaatsSBM Campus
Brugge
Begeleiding - SBMCursusverantwoordelijke
Hannelore Biebau - 09 222 26 14 -

Uiterste inschrijvingsdatum
20/11/2017

UW VOORDELEN

De basisvorming voor hulpverleners zorgt dat de hulpverlener de doelstellingen opgenomen in het KB bereikt met het oog op het herkennen van de levensbedreigende medische toestand van personen en het toepassen van de principes van de eerste hulp in afwachting van het tussenkomen van gespecialiseerde diensten.

€ 185 per deelnemer
Textielwerknemers (PC 120 en 214)
€ 157 per deelnemer
KMO portefeuille mogelijk
Lunch inbegrepen
De deelnemers dienen hun identiteitskaart mee te brengen naar de opleiding.
SCHRIJF IN