Sluiten

Werken aan en in de omgeving van elektrische installaties houdt ernstige gevaren in. Daarom mogen enkel 'gewaarschuwde personen' bepaalde werkzaamheden in de omgeving van elektrische installaties verrichten. Dit zijn personen die de nodige opleiding en richtlijnen ontvangen hebben i.v.m. de gevaren en de correcte werkwijze van de uit te voeren taken; bv. het vervangen van lampen, een smeltveiligheid vervangen, ...

DOELGROEP

Operatoren die zelf kleine storingen dienen op te lossen of werken moet uitvoeren in de nabijheid van elektrische installaties.
Er wordt van de deelnemers geen specifieke voorkennis vereist.

Getuigschrift:
Na deze opleiding is uw deelnemer gewaarschuwd voor de gevaren van elektriciteit. We sluiten de opleiding af met een kleine test waarna uw deelnemer een aanwezigheidsattest krijgt, een attest dat opgenomen moet worden in de inzetbaarheidsmatrix van uw organisatie.

PROGRAMMA

Begrippen:
Arbeidsongevallen
Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
Evaluatie van risico's, methodieken
Beheersen van de risico's en methodieken
Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving:
ARAB - Codex
AREI
De gevaren van de elektrische stroom:
De uitwerkingen op het lichaam
De effecten op de installaties
Beperkte bespreking van de residentiŽle elektrische
netstructuur TT
Beperkte activiteiten van BA4
Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen.

 

PRAKTISCH


Cursusdatum20 november 2017
Urenvan 09:00 tot 16:00
PlaatsSBM CAMPUS KORTRIJK
Kortrijk
BegeleidingKarim Chaachoua - SBMCursusverantwoordelijke
Hannelore Biebau - 09 222 26 14 -

Uiterste inschrijvingsdatum
06/11/2017

UW VOORDELEN

Deze opleiding heeft tot doel medewerkers op te leiden in het kader van BA4 voor niet-elektriciens.

Na de opleiding kennen de cursisten de basiscomponenten van een elektrische installatie. Ze kennen ook de gevaren, die verbonden zijn aan het uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties. Na de theoretische opleiding, het ontvangen van procedures opgesteld door de werkgever en een bijkomende praktische opleiding binnen het bedrijf kennen zij de correcte werkwijze voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden.


€ 250 per deelnemer
Textielwerknemers (PC 120 en 214)
€ 120 per deelnemer
KMO portefeuille mogelijk
Lunch inbegrepen
SCHRIJF IN


Deze opleiding is momenteel volzet. Als u zich inschrijft, wordt u opgenomen in de reserve en contacteren we u mocht er alsnog een plaats vrijkomen of als de opleiding opnieuw wordt georganiseerd.