Cobot-Bedienden vzw (eigen regie)
Energiebeheerssysteem (VME)
 
MILIEUVORMING VOOR INDUSTRIELE SECTOREN
Uitbreiding naar andere sectoren
Vorming Milieu & Energie is al 18 werkjaren lang hét leertrefpunt voor milieucoördinatoren om hun milieukennis te actualiseren en zo te anticiperen op de op til zijnde wetswijzigingen.
Het handelsmerk is en blijft: concrete, praktijkrelevante topics aanbrengen waar de aanwezigen écht iets aan hebben en waarmee ze aan de slag kunnen gaan in hun onderneming.
VME is initieel gestart binnen de textielsector. De jongste jaren groeide de belangstelling voor dit vormingsinitiatief vanuit andere industriële sectoren zoals hout en meubel, confectie en textielverzorging. Dit werkjaar verwelkomen wij graag de grafische sector als nieuwe geassocieerde partner. Werknemers uit al deze sectoren kunnen participeren aan het ledentarief.
Het beproefde recept wordt wel onveranderd aangehouden:
 • een leerrijke cocktail aanbieden van opleidingssessies omtrent uiteenlopende, actuele milieuthema’s die onze industriële sectoren in hun dagelijkse praktijk direct aanbelangen
 • een mix voorzien van sectoreigen sprekers en externe praktijkdeskundigen
 • vier indoor vormingssessies en één inspirerend bedrijfsbezoek
De kans tot netwerking en ervaringsverrijking met collega’s uit andere bedrijven, krijgt u er als onmiskenbare meerwaarde extra bij.
U kunt zich inschrijven per afzonderlijke sessie of kiezen voor een VME-bedrijfsabonnement, waarbij u van een mooie korting geniet. U bepaalt dan zelf wie deelneemt per sessie.
De cyclus beantwoordt aan de verplichte navorming voor milieucoördinatoren van 30 uren op jaarbasis. Alle deelnemers ontvangen een attest.

Deze sessie is een onderdeel van de jaarcyclus 'Vorming Milieu & Energie'. Deze cyclus bestaat uit de volgende sessies:
 • Sessie 1: Energiebeheerssysteem
 • Sessie 2: Hoe interne audits (kwaliteit, milieu en veiligheid) aanpakken?
 • Sessie 3: Case studies textielafvalwater en -behandeling
 • Sessie 4: Geluid en trillingen in een productieomgeving
 • Sessie 5: Bedrijfsbezoek

VME 2015-2016.pdfVME 2015-2016.pdf
 

UW VOORDELEN?
 • U blijft bij met de milieuactualiteit, van toepassing in de textielsector.
 • U ontvangt een deelname-attest conform de verplichte navorming voor milieucoördinatoren.
 

DOELGROEP
Deze cyclus richt zich in eerste instantie tot de milieucoördinatoren en -verantwoordelijken van de textiel-, hout-, meubel- en textielverzorgingsbedrijven en de grafische sector.
Bepaalde thema’s uit het jaarprogramma spreken ongetwijfeld ook deelnemers aan uit andere industriële sectoren of andere diensten (bv. productie, onderhoud, ...). Ook zij zijn van harte welkom.
Deze cyclus staat zowel open voor deelnemers met voorkennis inzake milieu als voor nieuwkomers in dit domein.
 

PROGRAMMA
De energie-audit:
ˇ Hoe pak je het aan?
ˇ Voorbeelden uit de praktijk
Energiezorgsysteem – ISO 50001:
ˇ Hoe werkt een dergelijk systeem?
ˇ Hoe pak je het aan in de praktijk?
Meten is niet altijd weten:
ˇ Welke energiestromen worden best gemeten?
ˇ Wat zijn de valkuilen?

Mw An Beazar (Enprove bvba)


SET-project: Save Energy in Textile SME’s met de Energy Saving and Efficiency Tool (ESET)

Dhr Erik Wuyts (Centexbel)
DETAILS VOOR DEZE SESSIE
WANNEER
Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
WAAR
 
LESGEVER
An Beazar - Enprove bvba
Erik Wuyts - Centexbel
 
ALLE SESSIES

No documents found

 
 
CONTACTPERSOON
Michel Annaert
09/222 26 14
michel.annaert@cobot.be
 
Deelnamekosten:
 • per halve dag:
  • leden organiserende partners: 100 euro
  • andere deelnemers: 130 euro
 • voor de volledige cyclus:
  • leden organiserende partners: 275 euro
  • andere deelnemers: 490 euro
Alle tarieven zijn inclusief cursusteksten en exclusief 21 % BTW.

Betaling: na ontvangst van de factuur. U kunt voor de betaling desgewenst gebruik maken van de KMO-portefeuille: www.kmo-portefeuille.be.


[www.cobot.be]