Hebt u niet-textielgeschoolde bachelors en masters in dienst (genomen) die nood hebben aan specifieke textielkennis? Dan kan u een kandidatuur indienen voor de opmaak en cofinanciering van een individueel leertraject textiel, op maat van uw werknemer(s) en uw onderneming.
De lopende oproepperiode is verlengd TOT EN MET 31/05/2018.
Na sluiting van de call wordt de maximale tegemoetkoming voor het bedrijf per leertraject vastgelegd.
Voor meer info en indienen van kandidaturen: http://www.cobot.be/leertraject
Contactpersoon Cobot: jan.deschepper@cobot.be