Dien uw project werkbaar werk 2018 in!

Conform de lopende CAO-afspraken kan u in 2018 opnieuw (een) project(en) werkbaar werk indienen voor UW ARBEIDERS, waarmee u maximum 0,10% van de loonmassa van uw arbeiders (referteperiode: 01/01 t/m 31/12/2017) kunt recupereren. Wij merken dat deze financiële tegemoetkoming voor meerdere textielondernemingen een extra duwtje in de rug geeft om projecten op te zetten die voordelen opleveren voor zowel de betrokken werknemers als voor de werkgever. De meeste projecten focussen op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het verminderen van de fysieke arbeidsbelasting en het optimaliseren van de arbeidsverhoudingen.
De indiening van een project gebeurt via een online applicatie op www.cobot.be/werkbaar-werk
Voor UW BEDIENDEN kan u geen projecten indienen. Wel worden onder meer externe, open opleidingen die kaderen binnen werkbaar werk, met sectorale middelen gecofinancierd.
Staan op de planning voor mei/juni:
Info, advies en assistentie: marloes.veeckman@cobot.be en michel.annaert@cobot.be