Dien uw project werkbaar werk 2018 in

Werkbaar werk wordt stilaan een sterk overlegthema in onze sector. In 2017 hebben, conform de CAO 2017-2018, 33 textielondernemingen in totaal 42 projecten werkbaar werk ingediend. De realisatie van deze projecten wordt, gecofinancierd met sectorale middelen.

Voor arbeiders (PC 120)

In 2018 kan u opnieuw (een) project(en) werkbaar werk indienen voor UW ARBEIDERS, waarmee u maximum 0,10% van de loonmassa van uw arbeiders (referteperiode: 01/01 t/m 31/12/2017) kunt recupereren.

Voor 2018 kan u projecten indienen TOT UITERLIJK 31 DECEMBER 2018.

Alle types projecten voor alle leeftijdsgroepen van werknemers (te linken aan werkbaar werk) komen in aanmerking, bv.:
– verbeteren van de arbeidsomstandigheden (verlichting, verluchting, …)
– verlichten van de fysieke en psychische arbeidsbelasting (ergonomische verbeteringen m.b.t. werkposten, transportmiddelen, …)
– ‘verrijken’ van de arbeidsinhoud (taakvariatie, autonomie, verantwoordelijkheid, …)
– optimaliseren van de arbeidsverhoudingen (met leidinggevende en/of collega’s)
– sleutelen aan de arbeidsorganisatie (interne informatievoorziening, werken in teams, …)
– acties inzake gezondheidsthema’s (gezonde voeding, meer bewegen, ontspanning en kwalitatieve slaap)

U kan zowel externe (facturen van externe dienstverleners en leveranciers) als interne (prestatie uren interne projectverantwoordelijke à rato van 20 €/uur) projectkosten inbrengen.

De indiening van een project gebeurt via een online applicatie op www.cobot.be, met een minimum aan administratie en tijdsinvestering.

Voor bedienden (pc 214)

Voor UW BEDIENDEN kan u geen projecten ‘werkbaar werk’ indienen, zoals voor uw arbeiders.
Wel kunnen opleidingen voor uw bedienden, die te linken zijn aan ‘werkbaar werk’, ondersteund worden met sectorale middelen. Bv. (een deel van) de honorariumkosten ingeval van de organisatie van een bedrijfsinterne groepsopleiding of (een deel van) het inschrijvingstarief voor deelnames van individuele bedienden aan externe, betalende opleidingen i.k.v. ‘werkbaar werk’.
Mail uw voorstellen of aanvragen naar cobot@cobot.be.

Cobot maakt ook zelf regelmatig externe opleidingen die voor (co)financiering in aanmerking komen, bekend. Staan nu al op de planning voor het voorjaar 2018:
Workshop ‘Ontwikkelen van zelfsturende teams’ op dinsdagvoormiddag 27/02/2018 in Meulebeke
– Opleidingstraject ‘Anders en beter organiseren’ op vrijdag 30/03, 27/04, 25/05, 08/06 en 22/06/2018 in Zwijnaarde 
– ‘Kom op voor werk tegen kanker’ (diverse sessies) 

Bij deelname van een bediende aan één van deze opleidingen wordt minimum de helft van de door het bedrijf zelf te betalen inschrijvingskost, terugbetaald vanuit het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Info: Michel Annaert en Marloes Veeckman