Info- en opleidingssessies in het domein ‘Welzijn, veiligheid en milieu’

Het opleidingsaanbod in het domein ‘Welzijn, veiligheid en milieu’ is gewoontegetrouw vrij uitgebreid. Naast de reguliere open opleidingen (zie verder) zijn er in januari/februari twee sessies gepland die eenmalig doorgaan:

VME-sessie ‘Afval- en materialenbeheer’ op 25/01/2018 (vm)

Experts van OVAM en Go4Circle geven een update en vooruitblik op afval- en materialenbeheer in bedrijven. Deze sessie richt zich in
eerste instantie naar milieucoördinatoren en komt in aanmerking voor de verplichte navorming van MC’s van 30 uren op jaarbasis.

Infosessie ‘Preventiebeleid: wat verwacht de overheid van u?’ op 08/02/2018 (nam.)

Met de vernieuwde Codex als startpunt geven 3 experts van FOD WASO een update over de verwachtingen van de overheid inzake het preventiebeleid in uw onderneming.
U hebt de kans om bij de inschrijving vooraf (vóór 22/01/2018) en anoniem uw vragen te stellen aan de dienst Toezicht Welzijn op het Werk. Tijdens de infonamiddag worden deze behandeld.