Dien uw project werkbaar werk voor 2017 nu in! 

In gevolge de positieve evaluatie van de projecten werkbaar werk van de vorige CAO-periode, hebben de sociale partners in de CAO’s van 19 april 2017 (P.C. nr. 120 en 214) betreffende het vormingsbeleid en de arbeidsmarktwerking in de textielsector beslist om deze regeling te continueren voor de jaren 2017 en 2018. Hierdoor worden textielwerkgevers en hun werknemers extra gestimuleerd om passende acties m.b.t. werkbaar werk te ondernemen.

Regeling arbeiders (P.C. nr. 120)

U hebt als textielonderneming de mogelijkheid om voor UW ARBEIDERS in 2017 en in 2018 projecten werkbaar werk in te dienen waartegenover een financiële tegemoetkoming staat van maximum 0,10% van de loonmassa van de arbeiders van uw onderneming. Deze tegemoetkoming stemt maximaal overeen met de verplichte bijdrage voor ‘werkbaar werk’ van 0,10% die geïnd is op de 100%-brutolonen van uw arbeiders, betaald in de periode van 1 januari tot 31 december 2016.

Het toepassingskader is breed en laagdrempelig, waardoor alle textielondernemingen (ook kleine KMO’s) vlot projecten werkbaar werk kunnen opzetten. ‘Breed’ betekent dat alle types projecten voor alle leeftijdsgroepen van werknemers kunnen ingediend worden. ’Laagdrempelig’ betekent weinig administratie en tijdsinvestering.

U vindt in bijlage een checklist Werkbaar Werk waarmee u zelf aan de slag kan gaan. Het is een soort eerste diagnose instrument dat inspiratie kan opleveren voor het indienen van projecten werkbaar werk, op maat van uw bedrijf.

Het volledige projectbeheer (van de indiening van projecten tot de betaling van de financiële tegemoetkoming) gebeurt via een online applicatie met login.

Hebt u nog geen login voor toegang tot de Cobotapplicaties?
Vraag uw login aan via cobot@cobot.be of op het nr. 09 222 26 14

Regeling bedienden (P.C. nr. 214)

Voor UW BEDIENDEN kan u geen projecten ‘werkbaar werk’ indienen, zoals voor uw arbeiders.

Wel kunnen opleidingen voor uw bedienden, te linken aan ‘werkbaar werk’, ondersteund worden met sectorale middelen. Bv. (een deel van) de honorariumkosten ingeval van de organisatie van een bedrijfsinterne groepsopleiding of (een deel van) het inschrijvingstarief voor deelnames van individuele bedienden aan externe, betalende opleidingen i.k.v. ‘werkbaar werk’.

Mail uw voorstellen of aanvragen naar cobot@cobot.be

Cobot zal ook zelf regelmatig externe opleidingen die voor cofinanciering in aanmerking komen, bekend maken. Staan nu al op de planning:

Anders en beter organiseren (eendaagse introductie op 27/10/2017)

Anders en beter organiseren (5-daags opleidingstraject met start in maart 2018)

Kom op voor werk bij Kanker (diverse eendaagse sessies in najaar 2017)

Bij deelname van een bediende aan één van deze opleidingen wordt de helft van de door het bedrijf zelf te betalen inschrijvingskost, terugbetaald vanuit het Fonds voor Bestaanszekerheid.